Rukama pracovníků Dětského dopravního hřiště v České Lípě každoročně projdou stovky budoucích účastníků silničního provozu. Největší pozornost je věnovaná žákům 4. tříd základních škol, protože právě ti se mohou na komunikacích pohybovat samostatně.
„Na Dětském dopravním hřišti probíhá pravidelná výuka pro žáky 4. tříd. Důležitým předpokladem úspěšnosti je zde sladění teoretického vyučování a praktického výcviku v určitém časovém období, tedy v průběhu 4. třídy, a jeho ukončení přezkoušením formou testu a praktické jízdy, kdy žáci v případě úspěšnosti získávají průkaz cyklisty,“ potvrdila tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová. Městská policie je provozovatelem dopravního hřiště a k zajištění výuky dokonce vyčlenila zaměstnance.

Provoz na dopravních hřištích podporuje i Liberecký kraj. „Stanovili jsme si jako jeden z cílů zabezpečit dopravní výchovu pro všechny žáky čtvrtých ročníků, to znamená pro děti, které od deseti let mohou být samostatnými účastníky silničního provozu. V předloňském školním roce se dopravní výchovy zúčastnilo devadesát procent žáků čtvrtých tříd všech základních škol,“ uvedl Vladimír Richter, radní pro dopravu LK.
Úkolem dopravní výchovy je na jedné straně děti ochránit, na druhé straně z nich vychovat takové účastníky provozu, kteří se budou chovat ohleduplně a řídit se stanovenými pravidly. Na dopravních hřištích získají děti navíc i praktické dovednosti, které jim usnadní dnes velmi nesnadnou úlohu účastníka silničního provozu.

Ze statistiky vyplývá, že za posledních 6 let je nastolen sestupný trend nehodovosti dětí. Je tedy nezbytné v preventivní činnosti a dopravní výchově pokračovat, a tím počet nehod a jejich následků dále minimalizovat.
Rada Libereckého kraje schválila podmínky pro vyplácení podpory jednotlivým dopravním hřištím. Rozhodující je počet žáků, kteří získali průkaz cyklisty. Českolipské dopravní hřiště si v tomto směru vedlo nejlépe z celého Libereckého kraje.
Průkaz zde v roce 2007 obdrželo 789 žáků. Kraj proto podpořil Dětské dopravní hřiště v České Lípě částkou necelých 40 tisíc korun, která byla použita na výměnu plynového kotle v areálu dopravního hřiště.