Změnu pravidel pro přidělování půjček z fondu rozvoje bydlení navrhuje zastupitel Petr Máška. Fond by měl být podle jeho slov funkční s výsledky, které se projeví na vzhledu města.
„Chceme, aby fond byl přístupnější. Stávající pravidla byla horší než u bank a nikdo fond nevyužíval,“ předeslal Petr Máška. Jak vysvětlil vedoucí finančního odboru Josef Zachrla, podmínky fondu rozvoje bydlení jsou přísné, protože se tu hospodaří s veřejnými prostředky. „Zájem o půjčky opravdu nebyl,“ řekl.
Jana Zejdová potvrdila, že žádostí bylo málo. „Problémem je ručení, peněžní ústavy poskytují půjčky bez složitých podmínek. Speciálně u společenství vlastníků bylo nereálné, aby jeden z majitelů ručil svým bytem za ostatní,“ připomněla dlouhotrvající problém, kdy si společenství vlastníků chtěla vzít půjčku na zvelebení domů, ale nakonec vše ztroskotalo na přísných pravidlech.
Proč chce možnost půjček s novými pravidly zachovat, vysvětluje dál Petr Máška. „V České Lípě počet fasád, které poničili sprejeři, překračuje únosnou mez,“ předeslal. Do podmínek pro přidělení půjčky na opravu fasády by rád prosadil, že fasáda bude mít antisprejovou vrstvu.
„V České Lípě je pokud vím jediný dům, který ji má. Budeme se snažit, aby jich přibývalo. Ostatně to tak funguje v zahraničí i v Praze,“ pokračuje zastupitel. Sprejery nové fasády doslova přitahují. „Také bychom chtěli prosadit pojištění proti tomuto druhu vandalství. V Praze 6 už tento systém zavedli.“ Postup by byl podle jeho slov následující: pojistné proti sprejerství je v případě, že dům má antisprejovou vrstvu, poměrně nízké. Pokud jej někdo pomaluje, pojišťovna vyčíslí škodu a čistění neprovádí majitel objektu, ale společnost, která zajišťuje čištění ve městě. Jí veškeré práce zaplatí pojišťovna.
Zastupitelé napříč politickým spektrem považují tento návrh za správný. Pověřili proto starostku Hanu Moudrou, aby v duchu těchto návrhů předložila na příštím jednání zastupitelstva nová pravidla pro přidělování půjček.
Z diskuse vyplynulo, že stávající fond rozvoje bydlení požadavkům nevyhovuje, a proto je nutné jej zrušit. Prostředky, které v něm jsou, se převedou do rozpočtu města a použijí na opravy školských, kulturních a sportovních zařízení (2,8 mil Kč) a na opravu fasády kavárny Union (2,1 mil. Kč). Namísto trvalého fondu zřídili fond dočasný, kam budou přicházet splátky půjček, které byly v minulosti poskytnuté.