V letošním roce se chystá zrekonstruovat a veřejnosti otevřít historický kamenný most. „Již v loňským roce zde proběhl archeologický průzkum přístupového mostu do objektu Východní brány vodního hradu Lipý,“ říká starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.
Výzkum zajistil kromě jiného kompletní odkrytí předmětného kamenného mostu od zeminy. Tento průzkum pro město Česká Lípa zajistil Národní památkový ústav v Ústí nad Labem, kdy pouze tato instituce je ve věci oprávněná. Finanční náročnost na tento průzkum byla vyčíslena na půl milionu korun.
„V letošní roce dochází k vyhodnocení tohoto průzkumu a vzniklé podklady nyní posloužily pro zpracování projektové dokumentace na samotnou obnovu a restaurování přístupového mostu,“ dodává starostka Hana Moudrá.
Zahájení rekonstrukce této části významné kulturní památky je městem Česká Lípa připravena na konec léta letošního roku a vyžádá si náklady ve výši více než dva miliony.
„V rámci obnovy provedeme přeložku inženýrských sítí a dále postupně zrealizujeme samotnou obnovu mostu. Most, který je složen z pískovcového zdiva a z opracovaných pískovcových štuků, pak má jeden klenutý oblouk,“ popisuje práce projektový manažer města Jiří Samšiňák. „Stávající konstrukce opravíme, chybějící pak doplníme formou kopie. Stabilita zdiva bude posílená ocelovým táhlem,“ doplňuje Jiří Samšiňák.
„Cílem této práce bude v maximální míře obnova původního charakteru kamenného mostu a samozřejmě také zpřístupnění objektu z východní strany hradu Lipý,“ shrnuje na závěr starostka Hana Moudrá.