Okolí obchodního domu Banco se může velmi citelně změnit. O koupi přilehlého parkoviště a dalších pozemků se přihlásili dva zájemci. Má zde vyrůst polyfunkční objekt o čtyřech podlažích.

Záměr prodeje projednával výbor pro prodej nemovitostí. Jde o pozemek parkoviště u obchodního domu Banco, komunikace a část zasahující do náměstí E. Beneše. Žadatel tu chce na třech tisících metrech čtverečních postavit polyfunkční objekt o čtyřech nadzemních podlažích, přičemž polovina by měla sloužit jako občanská vybavenost, druhá polovina pro bydlení. K tomu by měla přibýt budova garáží na ploše 1400 metrů čtverečních čítající pět nadzemních podlaží.

Výhrady k záměru se týkají části, která zasahuje do parteru mezi stávajícími obchodními domy. „Parter mezi stávajícími obchodními domy by měl zůstat ve stejné šíři jako doposud a bylo by vhodné ho ponechat ve vlastnictví města jako součást pěší zóny, jako veřejné prostranství. Z prostoru parteru se zelení a lavičkami by měl zůstat otevřený pohled na budovu Unionky a na pěší zónu Jindřicha z Lipé, opačným směrem pak přes řeku na kostel sv. Máří Magdaleny,“ dovídáme se ze zprávy, kterou projednával výbor pro prodej nemovitostí.

„Tento záměr jsme projednávali ve výboru opakovaně. Rozhodli jsme se jej odložit do doby, než bude hotový nový územní plán města,“ shrnul závěry předseda výboru Vladimír Jonáš. Jeho slova potvrdila i Jana Zejdová: „Rozhodování se posouvá. Záměr musí být v souladu s novým územním plánem,“ řekla Deníku.

„Na prosincovém jednání zastupitelů bude firma, která chce pozemky v centru České Lípy koupit, prezentovat své záměry. Zvu všechny občany, aby se přišli podívat, co případný investor v této oblasti chystá,“ uvedl zastupitel Petr Máška s tím, že jednání se uskuteční 17. prosince 2008 od 16 hodin v zasedací síni městského úřadu.

Tuto informaci potvrdil i místostarosta Jan Stejskal. Na otázku, co záměru tak rozsáhlé výstavby přímo v centru říká, odpověděl: „Záměr je zajímavý, ale osobně mne nenadchl, protože si myslím, že obchodních domů je v České Lípě už dost. Tato nová stavba by celý prostor uzavřela. Podle mého názoru je záměr sice pěkný, ale do těchto míst se nehodí, a proto jej nepodpořím,“ shrnul místostarosta.