Předání titulu jeho synovi proběhlo v sobotu ve Vlastivědném muzeu a galerii při příležitosti slavnostního zahájení výstavy věnované stému výročí narození oceněného.

Od narození Jaroslava Panáčka uplynulo 12. dubna přesně sto let. Jak uvádí nejeden z jeho známých a spolupracovníků, výčet jeho profesí a zájmů svědčí o takřka renesanční šíři a pestrosti této osobnosti. Po ukončení studia českého jazyka a němčiny na Karlově Univerzitě působil od 30. let minulého století jako učitel na státních školách v České Lípě. Později působil na několika školách i jako zástupce ředitele a z jeho oblíbené Tyršovy školy odcházel do důchodu jako její ředitel.

Ve čtyřicátých letech 20. století vedle vlastní badatelské práce v oblasti historie spravoval městský archiv a několik let byl také městským kronikářem. V průběhu padesátých a šedesátých let realizoval přednášky a besedy, stal se iniciátorem a zakladatelem festivalů Arbesova Česká Lípa. Významná je i jeho literární a publikační činnost, týkající se historie našeho města – byl členem redakční rady vlastivědného sborníku Bezděz, spolupracoval s Marií Vojtíškovou na vydání publikace Česká Lípa, zpracoval historii divadelního souboru Jirásek atd.

Kromě stěžejní učitelské práce a zájmu o regionální historii se těžištěm jeho života stala také zcela odlišná oblast – sport, konkrétně lehká atletika, které se aktivně věnoval několik desetiletí, a to prakticky až do konce svého života, který se ukončil 15. 4. 1992.

„Jsem velice ráda, že pan Jaroslav Panáček získal toto ocenění, musím za tento krok velice poděkovat zastupitelům města,“ říká starostka města Hana Moudrá.