Záměr prodat kapli a přilehlý pozemek v Manušicích vyvolal odpor mezi místními obyvateli. Na protest proti záměru sepsali petici, kterou z osmdesáti obyvatel podepsalo čtyřiapadesát.
Jak jsme již informovali, celý záměr projedná znovu výbor pro prodej nemovitostí.
„Na základě nových informací jsem přehodnotil své stanovisko,“ uvedl pro Deník předseda výboru pro prodej nemovitostí Vladimír Jonáš. „Výbor sice rozhodl, že pozemek prodá, ale bude se tím znovu zabývat. Navrhnu, aby pozemek i kaple zůstaly v majetku města a aby se uvolnily peníze na vybudování sportoviště za kaplí v Manušicích,“ dodal.
Obdobně reagoval i Miroslav Hudec. „Musím se Manušickým dodatečně omluvit. V dobré víře jsem totiž hlasoval pro záměr prodat jejich kapličku, když jsem byl paní starostkou ujištěn, že zájemce ji chce opravit tak, aby dál sloužila jako kaple. Kdybych však věděl, že většina obyvatel Manušic si prodej nepřeje, hlasoval bych jinak,“ napsal zastupitel s tím, že nepodpoří ani samotný prodej kaple či pozemku.

Obavy jsou na místě
Přidává však další argument, který zatím nezazněl, a rozhodně jej nelze pominout. „Obdobně byla totiž před časem prodána kaple na Ladech, rovněž s deklarovaným záměrem tento církevní objekt opravit. Kdo se však podívá na úřední desku českolipského městského úřadu, zjistí, že na 1. srpna je svoláno územní a stavební řízení, jehož součástí je změna v užívání kaple na rodinný dům!“
Dnes už je možné pouze spekulovat, zda zastupitelé, kteří tehdy prodej kaple odsouhlasili, by při znalosti budoucího vývoje, hlasovali stejně.
„Myslím, že po takových zkušenostech rozhodně nejsou liché obavy, aby to nakonec s manušickou kaplí nedopadlo nějak podobně. Právě otevřená cyklostezka a tedy množství potenciálních zákazníků v její těsné blízkosti by mohly být pro někoho neodolatelným pokušením přestavět koupenou kapli třeba na buřtkiosk a pozemek vedle přeměnit z travnatého dětského plácku a vlídného místního zákoutí třeba na další parkoviště,“ dodává Miroslav Hudec.