Činnost klubovny Paramisa, která působí v centru pro neplatiče, je ohrožená. Chybí tu personál, který by se dětem ze sociálně slabých rodin věnoval. Podle starostky Hany Moudré se již delší dobu nedaří sehnat pedagogy, kteří by se práci s dětmi věnovali. Sto tisíc původně určených na provoz klubovny Paramisa, bude podle rozhodnutí zastupitelů využito na vybavení kanceláří odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Podle zastupitelky Jitky Lukáškové je zdůvodnění takovéhoto krácení prostředků nedostatečné. Za zachování Paramisy se přimlouval i Miroslav Hudec.
Důvod, proč je činnost klubovny pro děti z N centra ochromená, vysvětlil místostarosta Tomáš Vlček: „Dlouho jsme hledali zaměstnance, kteří by tu pracovali, ale nikdo se nepřihlásil. Po dlouhém přemlouvání jsem získal jednu pracovnici, která ale po dvou měsících odešla,“ řekl Vlček.

Doplnil, že je třeba, aby pedagog v klubovně splnil kvalifikační požadavky. „Musí to být vysokoškolsky vzdělaný pedagog, který ovládá hru na hudební nástroje a podobně. Pro učitele není tato práce zajímavá a pro penzisty je velmi svízelná. Učitelé jsou zvyklí na kázeň ve třídě, což v Paramise není možné zajistit, někdy přijdou čtyři děti, jindy jich dojde padesát,“ dodal místostarosta. Žádného zaměstnance pro práci s touto skupinou nenašli.
Starostka Hana Moudrá také vyzvala zastupitele, aby pomohli s hledáním pracovníků klubovny. „Jistě se najdou v rozpočtu peníze, jak je více zaplatit,“ slíbila.

Klubovnu Paramisa otevřela radnice v N centru 19. listopadu 2003. Tehdy na její zřízení přispělo město, krajský úřad a ministerstvo vnitra z programu prevence kriminality. Paramisa znamená romsky pohádka. V klubovně pracovali se dvěma skupinami dětí. Dopoledne s předškoláky, odpoledne se školními dětmi ve věku sedm až jedenáct let.

Vybavení klubovny poskytuje dostatek prostoru a podnětů pro rozvoj dětí ze znevýhodněného prostředí. Pro hudebně nadané děti vesměs romského původu jsou k dispozici kytara a klávesy. V klubovně je i další vybavení - počítač, televize, video, didaktické pomůcky a hry, stavebnice, knihy, omalovánky a samozřejmě hračky. Děti se tu připravují na školní docházku. Velký důraz se klade na zlepšení vyjadřovacích schopností, protože nedokonalá znalost češtiny je ve školní docházce značně znevýhodňuje. Mnohem hůře zvládají učební látku, protože jednoduše nerozumějí.