Stavba stálého kruhového objezdu u obchodních domů na výjezdu do Nového Boru minulý týden začala. Motoristé až do konce roku musí v těchto místech počítat s dopravními komplikacemi.

„Během stavby bude uzavřená půlka komunikace včetně odboček k Hypernově nebo k Intersparu a provoz bude vedený obousměrně po polovině vozovky,“ vysvětlil Ladislav Štěpánek, ředitel českolipského závodu SaM Silnice a mosty, který stavbu provádí. „Výhodou je, že je silnice dostatečně široká, takže auta mohou jezdit po její polovině v obou směrech.“

Stavbaři začnou uzavřením části směrem k Hypernově, výjezd od ní a ze sídliště bude po objížďce. Jedinou výjimkou budou zásobovací kamiony pro supermarket, které budou vjíždět přes stavbu. Nemohou totiž použít úzké ulice vedoucí sídlištěm.
Ladislav Štěpánek také na naše upozornění, že každý automobil ve chvíli, kdy vjíždí na stavbu, musí překonat dva deseticentimetrové „schody“, přislíbil, že nájezdy zmírní. Po dobu stavby bude pro zákazníky Intersparu pohodlnější nechávat své automobily v podzemním parkovišti, kam se vjíždí ze světelné křižovatky ještě pod kruhovým objezdem.

„Kruhový objezd bude zprovozněný do konce roku. Na jaře ještě dokončíme obrusnou vrstvu a vodorovné značení,“ doplnil Ladislav Štěpánek.
„Uděláme vše pro to, abychom motoristy obtěžovali co nejméně a dobu výstavby včetně dopravních omezení zkrátili na minimum,“ slíbil ředitel společnosti SaM Dušan Drahoš.

Stavba kruhového objezdu se stane součástí městského okruhu, jehož část vede od nemocnice, bude pokračovat za Intersparem a napojí se na silnici I/9 právě zahájeným kruhovým objezdem. „Územní rozhodnutí bylo vydané v roce 2006, ale měli jsme problémy s financováním a technickým řešením,“ shrnul ředitel ŘSD ČR Josef Jeníček.

Technické komplikace souvisely s tím, že po silnici I/9 vede trasa nadměrných přeprav. „Takže okružní křižovatka bude vlastně ovál se dvěma středovými prstenci, aby umožňoval průjezd nadměrným nákladům,“ vysvětlil. „Toto je první krok, který by měl zprůchodnit silnici I/9. Očekáváme, že se podaří do konce měsíce zahájit i první stavbu západního obchvatu, a to křižovatku v Sosnové,“ dodal Josef Jeníček.

„Stavba zahrnuje rekonstrukci křižovatky na komunikaci I/9 a místních komunikací ulic Sluneční a Šluknovské na trvalou okružní křižovatku. Součástí stavby je doplnění křižovatky o komunikace pro pěší, úprava příkopu na východní straně severní větve a změna šířkového uspořádání silnice I/9 v úseku cca 90 m na obě strany křižovatky,“ upřesnil Petr Skokan.