Za nevýhodnou považovala část zastupitelů směnu pozemků z majetku města za pozemky firmy Ebeso. Město do směny dalo 2 597 metrů čtverečních, firma Ebeso 342 metrů čtverečních. Těsnou většinou hlasů tato směna s doplatkem sto tisíc korun.

„Žadatelé by chtěli směnit pozemky bez jakéhokoliv kompenzace – zdůvodňují to nevyužíváním a nepoužitelností našeho pozemku, který se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí. Oni ho využijí jako skladový dvůr nebo parkovací plochy,“ uvádí předkladatel návrhu místostarosta Jan Stejskal.

Protiargumenty vznesla zastupitelka Jitka Lukášková: „Je tu velký rozdíl ve výměře obou pozemků, firma získala mnohem víc metrů. Původně na směně město tratilo dvě stě tisíc, poté, co se předělaly posudky, to bylo sto tisíc. To byl důvod, proč jsem hlasovala proti,“ shrnula.

Ovšem z hlediska prodejů nemovitostí bude velmi zajímavé jednání českolipských zastupitelů, které se uskuteční ve středu 17. prosince. Jak upozornila Jitka Lukášková, projednávat budou celou řadu záměrů prodeje. „Přihlásila se spousta zájemců o domy v Mariánské ulici, které jsou hned v části nad náměstím, v návrhu je i prodej rohového domu na Škroupově náměstí, respektive na ulici Jindřicha z Lipé,“ uvedla zastupitelka.

Na otázku, jak si vysvětluje takový zájem, odpovídá: „Stalo se to, čeho jsme se obávali. Lidé si uvědomili, že stačí požádat město a získají lukrativní objekt jako tomu bylo v případě domů na náměstí,“ podotkla a připomněla vysvětlení předsedy komise pro prodej nemovitostí Vladimíra Jonáše.

Ten při obhajování prodeje domů na náměstí na otázku, podle čeho se výbor rozhodoval pro kupce, vysvětlil: „Stalo se v České Lípě pravidlem, že když někdo dostane nápad a požádá o nemovitost, začnou o ni žádat i další zájemci. Výbor došel k názoru, že bude nemovitosti prodávat za odhad lidem, které známe, kteří umí nemovitost opravit a úspěšně tam podnikat,“ řekl Vladimír Jonáš 25. června letošního roku.

Záměry prodejů domů v Mariánské ulici a v Jindřicha z Lipé ale výbor pro prodej nemovitostí nedoporučil s tím, že z nich má město nájemné. „Ale to mělo z domů na náměstí také,“ podotkla Jitka Lukášková.

Na programu jednání bude i problematika týkající se prodeje pozemků v sousedství obchodního domu Banco, konkrétně firma, která chce pozemky koupit představí svůj záměr v těchto místech.