Více než milion korun zaplatí město navíc ze svého rozpočtu provozovateli městské autobusové dopravy – firmě ČSAD Semily. Podle mluvčí městského úřadu Kateřiny Amrichové požádal provozovatel o navýšení kvůli zdražení pohonných hmot. V letošním roce se cena jízdenky pro cestující kvůli tomuto zdražení nezmění.

Zastupitelé tuto rozpočtovou změnu projednávali a neobešla se bez kritických připomínek. „Odůvodnění výdajů je nedostatečné. Obsahuje jenom žádost úředníka, který zmiňuje smlouvu s dopravcem. Zcela mi tu chybí rozbor, který řekne, jestli je žádost oprávněná,“ řekl zastupitel Jan Riedl.
Požadoval přesnější rozbor, jak cena pohonných hmot ovlivnila cenu za jeden kilometr. „Chybí tu odůvodnění z hlediska rozpočtu a rozpočtové kázně,“ dodal zastupitel.
Starostka Hana Moudrá slíbila, že vedoucí finančního odboru bude podobné žádosti komentovat v případě, že by byly problémové.
„Zvýšení ceny za jeden kilometr jsme projednávali asi před čtyřmi měsíci,“ vysvětlila starostka.

Dopravce argumentuje cenou nafty

O navýšení požádal vedoucí odboru dopravy František Ondřej. „Dne 17. července požádal dopravce o navýšení ceny dopravního výkonu o dvě koruny za kilometr z důvodu výrazného nárůstu skladových cen pohonných hmot,“ napsal František Ondřej.
Stávající cena výkonu se z 37,89 Kč/km zvýší na 39,87 Kč/km. „Celkově tak dojde k odhadovanému navýšení prokazatelné ztráty o 1,2 milionu korun.“
„Dopravce řádně o zvýšení požádal, tak jak mu smlouva i legislativa umožňuje, a svou žádost i řádně zdůvodnil,“ doplnila Kateřina Amrichová.
„Se zvýšením cen jízdného pro občany pro tento rok nepočítáme. Nový tarif pro městskou autobusovou dopravu bude v České Lípě uveden v rámci vstupu do integrovaného dopravního systému k 1. lednu 2009,“ dodala.