O smlouvě mezi společností MVV Energie CZ (Českolipské teplo) a městem o prodeji významného podílu akcií Českolipské teplárenské a infrastruktury projednají ve středu českolipští zastupitelé. Zároveň se budou zabývat peticí, kterou podepsaly dva tisíce obyvatel města proti prodeji, a návrhem opozičních zastupitelů o zrušení celé transakce. Položili jsme k tomuto tématu několik otázek Václavu Hrachovi, jednateli společnosti MVV Energie CZ.

Uvedl jste, že nejzávažnějším důvodem pro změnu vlastnictví byly neshody v pohledu na řízení firmy. Můžete to upřesnit?
Vztahy mezi akcionáři Českolipské teplárenské a.s. nebyly dlouhodobě upraveny tak, aby bylo zřejmé, jakou cestou se společnost bude do budoucna ubírat. MVV Energie CZ s.r.o. se soustřeďuje zejména na dlouhodobé partnerství s městem, ve kterém působí, a proto usilovala o nastavení vzájemně vyvážených akcionářských vztahů. Nabízela se dvě řešení: prodej Českolipské teplárenské nebo uzavření dlouhodobé akcionářské smlouvy. Po dlouhých jednáních město zvolilo variantu prodeje.

Domníváte se, že rozdílné názory vyplývaly z toho, jaké bylo personální obsazení, anebo vidíte jiný důvod? Vám například v Liberci vyčítají, že jednáte z pozice síly.
Nikoliv, jednalo se o různorodé pohledy na budoucnost společnosti Českolipská teplárenská a v dlouhodobé perspektivě.
Teplárna Liberec, a.s., patří do skupiny MVV Energie CZ od ledna 2007, a pod naším vedením dodává teplo městu Liberec teprve druhým rokem. Skupina MVV Energie CZ působí v patnácti městech České republiky více jak sedm let. Naší strategií je především dobrá spolupráce s městy a naše působení v ostatních městech je přijato bez zásadních výtek.

Na účtu ČLT leží nerozdělený zisk za mnoho let. Nyní to vypadá, že nerozdělování zisku mohla být vaše dlouhodobá strategie.
Rozdělování zisku společnosti Českolipská teplárenská jsme nemohli příliš ovlivnit, protože při hlasování máme minoritu. Co se týče zmíněného zisku, podotýkám, že jeho 35% část patří naší společnosti a podíl města je obsažen v kupní ceně (v případě ČLT se jedná o společný prodej akcií a majetku).

Bylo to tedy rozhodnutí zástupců města nerozdělovat zisk?
Město Česká Lípa vystupuje na valné hromadě prostřednictvím zplnomocněného zástupce, který vykonává rozhodnutí zastupitelstva. Na komentář ohledně rozhodnutí města se doporučujeme obrátit přímo na město.

V Liberci hrozí, že se lidé začnou ve velkém odpojovat od centrálního zdroje tepla. Obáváte se toho?
Situaci v Liberci samozřejmě sleduji a jsem si vědom vážnosti situace především pro domácnosti, kterých se týká. Čeho se však nejvíce obávám, je množství nepravdivých informací, které jsou v médiích zveřejňovány. Se všemi odběrateli Teplárna Liberec, a.s., jedná již od léta 2007. Nynější úvahy o odpojení by rozhodně měli všichni odběratelé řádně zvážit. Za nejvýhodnější způsob vytápění rozhodně považuji právě centrální zásobování teplem, a to nejen z pohledu investic, servisu a stability dodávek. Důvodů je mnohem více, nehledě na to, že pro alternativní zdroje nejsou v Libereckém kraji dostatečné kapacity.
Abychom zlepšili vztahy se zákazníky, pověřili jsme komunikací nového člena představenstva TLIB a prostřednictvím dvou letáků jsme informovali zákazníky o výhodách centrálního zásobování. Jsme připraveni komunikovat a dohodnout se, nicméně požadavky čtyřech správců domů by měly být realistické.

Za letošní rok vzrostla cena tepla v Liberci o téměř 30%. Teplo tu tedy mají za cenu, která je z těch vyšších v ČR oproti průměru. Lidé se obávají, že nás totéž čeká i v České Lípě. Přitom v Liberci se dva roky cena tepla nezvyšovala a pak nastal skok. Zároveň vaše společnost odebírá zbytkové teplo z liberecké spalovny za cenu mnohem nižší, než za kterou ji prodává. Můžete se k tomu vyjádřit?
Cena v Liberci rostla stejně jako na jiných místech v České republice. Naše společnosti ceny upravují jen v souvislosti se změnou cen vstupních paliv. V Liberci i v České Lípě je používáno palivo, jehož cena je vázána na světový vývoj cen ropy, která za uplynulý rok vyrostla na dvojnásobek (z 60 USD/barel na více jak 100USD/barel). Teplárna Liberec, a.s., cenu od 1. října 2008 upravila o 17%, nikoliv tedy o výši, kterou zmiňujete. Vámi zmiňované zvýšení provedli dodavatelé plynu, kteří v roce 2008 cenu navýšili o 37%. Teplárna Liberec, a.s., má tzv. vícepalivový systém. Můžeme tedy (kromě spalování zmíněného zemního plynu a také topného oleje) odebírat teplo i ze spalovny, přičemž vztah obou společností je čistě obchodní a teplo ze spalovny je obchodní komoditou, nikoliv odpadem. I toto teplo ze spalovny je potřeba dále zpracovat a distribuovat až ke konečnému odběrateli. Náklady na dodávky tepla ze spalovny jsou srovnatelné s náklady na výrobu tepla z ostatních paliv Teplárny Liberec, a.s.

Kdo je majitelem MVV Energie CZ?
Od roku 1999 společnost patří německé MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu, která je pátou největší teplárenskou společností v Evropě. MVV Energie AG je komunální společností vlastněnou nyní z 50,1% městem Mannheim, 18,7% akcií je volně obchodovatelných na burze a zbytek vlastní dvě velké energetické společnosti.

Schválil už fůzi antimonopolní úřad?
Nikoliv. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže požádáme o schválení, až po samotném uzavření transakce.

Nevadí vám, že souhlas s prodejem vyslovili někteří zastupitelé a zřejmě při tom porušili zákon o obcích?
Podmínky transakce společného prodeje akcií a majetku Českolipské teplárenské naší společnosti byly řádně schváleny zastupitelstvem a nemáme žádné informace o tom, že by při tom byl porušen zákon.