V České Lípě se u poloviny městských bytů zvýší od příštího roku nájemné. Jak informovala starostka Hana Moudrá, bude to o maximální možnou částku. U bytů první kategorie je nárůst ve výši 37,8%, u bytů čtvrté kategorie 71,6%. Více za bydlení zaplatí i obyvatelé 120 městských bytů v Novém Boru.

Nájem nestačí na údržbu domů

Jednostranné zvýšení nájemného se v České Lípě týká 178 bytů, tedy asi poloviny těch, které město vlastní.
Navýšení ilustrujeme na příkladu bytu I. kategorie o výměře 56,35 metrů čtverečních. Zde je v současné době měsíční nájemné 1 159 Kč. Při nárůstu o 37,8% za něj nájemník zaplatí 1 597 Kč za měsíc. „Vloni jsme zvyšovali nájemné o deset procent, asi pět let před tím se nájemné nezvyšovalo vůbec,“ uvedla starostka Hana Moudrá. „Současný nájem nestačí na údržbu domů. Navíc většina bytů, kterých se navýšení týká, je na náměstí, tedy v atraktivním místě, a naším cílem je zvýšit nájemné tak, abychom mohli domy rekonstruovat,“ dodala.

Na regulované nájemné mohou zapomenout i obyvatelé městských bytů v Novém Boru. „Rada města Nový Bor schválila, aby se podle zákona 17/2006 Sb. zvýšilo od 1. ledna 2009 nájemné v bytech s tak zvaným regulovaným nájmem v maximální výši, to znamená o 29,5%,“ uvedl starosta města Jindřich Mareš. Ani poté nebude regulované nájemné odpovídat nájemnému smluvnímu, protože k vyrovnání dojde až ve čtvrté etapě deregulace nájmů. „Smluvní nájemné u nově přidělovaných bytů činí v současné době 33,40 Kč za metr čtvereční. Od 1. ledna 2009 se regulované nájemné zvýší na 30,20 Kč za metr čtvereční,“ dokládá Blanka Fialová, vedoucí odboru správy majetku MěÚ Nový Bor s tím, že se jedná o nejobvyklejší sazby za standardní byt.

„Společnost Nobys v současné době spravuje 450 městských bytů a regulované nájemné se týká 120 z nich. Ve všech ostatních již funguje nájemné smluvní. Záměrně neříkám tržní, poněvadž to by bylo vzhledem k nedostatku bytů v Novém Boru určitě vyšší,“ předpokládá jednatel Novoborské bytové společnosti Jaroslav Voldřich.
„Od regulovaného nájemného se ustupovalo postupně v době, kdy se měnily nájemní smlouvy. Nové nájemné už bylo smluvní,“ upozorňuje.
„Vzhledem k tomu, že ve většině bytů patřících městu již nájemníci bydlí za smluvní nájemné, nevidíme důvod, proč bychom v ostatních případech měli uživatele městských bytů zvýhodňovat. Ostatně zákon hovoří jasně, “ zdůvodňuje postupnou deregulaci nájmů a tím i rozhodnutí rady města místostarosta Nového Boru Stanislav Valdman.

Starostka České Lípy Hana Moudrá říká, že většina bytů, v nichž dochází ke zvýšení nájemného, je v domech, kde jsou i nebytové prostory. „Tyto byty privatizovat nebudeme.“
Také v Novém Boru rozvažují další privatizaci. Místostarosta Stanislav Valdman podporuje, aby si město některé byty ponechalo, i když další privatizaci bytového fondu nevylučuje.
„Bude upřednostňována zejména v těch bytových domech, kde byla již většina bytových jednotek prodaná do soukromého vlastnictví a v nichž zůstává v majetku města jen několik bytů.“

V České Lípě spravuje pro město celkem 426 bytů Stavební bytové družstvo Sever. Zvýšení nájemného se týká 178 z nich, ostatní jsou buď byty zvláštního určení, anebo jejich výstavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na financování byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fonů na výstavbu nájemních bytů.