Dva rebelující zastupitele ČSSD – Jaromíra Štrumfu a Petra Mášku – chce vládnoucí koalice odvolat z funkcí ve výborech a komisích. Oba totiž na protest proti prodeji akcií Českolipské teplárenské vystoupili z koalice. „Na základě koaliční smlouvy se řeší i obsazení výborů a komisí. Protože oba vystoupili z koalice, dohoda se na ně již nevztahuje,“ vysvětlila starostka Hana Moudrá.

Jaromír Štrumfa je členem kontrolního výboru, a tudíž jej jmenuje i odvolává přímo zastupitelstvo. Návrh na odvolání Jaromíra Štrumfy, který předložila Hana Moudrá, zastupitelé neschválili.

Miroslav Hudec a Jan Riedl vyjádřili názor, že Jaromír Štrumfa je v zastupitelstvu již od počátku 90. let, a tudíž je naopak žádoucí, aby svými zkušenostmi přispěl a ve výboru zůstal.

Druhý z rebelujících zastupitelů – Petr Máška – dopadl o něco hůře. Jeho funkce předsedy komise pro životní prostředí spadá do pravomoci rady města. Jak informovala Hana Moudrá, radní jej odvolali. „Oficiálně o tom ještě nevím, ale je jasné, že sklízíme odměnu za svůj přístup k prodeji ČLT a za vystoupení z koalice,“ komentoval Petr Máška.

Oba zastupitelé byli také v dozorčí radě Městských lesů. Z ní byli také odvoláni.

Připomeňme, že oba velmi nekompromisně vystoupili proti prodeji akcií Českolipské teplárenské a rozvodů tepla. Zorganizovali petici proti prodeji, kterou podepsalo více jak dva tisíce občanů města, a podali také v této souvislosti trestní oznámení.

Prodej se jim však odvrátit nepodařilo. „Ve čtvrtek 27. listopadu se společnost Českolipské teplo a.s. stala vlastníkem akcií představujících 94,99 % podíl na základním kapitálu společnosti ČLT a.s. Společnost se tak plně stává součástí skupiny MVV Energie CZ. Česká Lípa zůstává i nadále akcionářem společnosti s podílem 5,01% na základním kapitálu společnosti,“ sdělila Pavla Kulhavá, mluvčí MVV Energie CZ.

„Předpokládáme, že k úplnému završení transakce dojde v lednu 2009 a naše dceřiná společnost Českolipské teplo a.s. se tak stane vlastníkem infrastruktury zásobování teplem v České Lípě,“ upřesnil Václav Hrach, jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o.