Českolipská nemocnice musí co nejdříve vyřešit jeden z velkých problémů, a to tepelné hospodářství. Technologie, které byly při výstavbě použité, nesplňují dnešní požadavky na úspornost. Investice půjdou do milionů, ale jsou nezbytné.

Nemocnice každoročně vydá za teplo cca 25 milionů korun. Každá úspora znamená, že by mohla investovat do tolik potřebné modernizace lékařských přístrojů. Z vlastních zdrojů NsP nedokáže úsporná opatření v tepelném hospodářství zrealizovat. Jako dobré řešení se jeví vstup strategického partnera.
O změnách uvažují v nemocnici už několik let. Například v roce 2005 se začalo hovořit o potřebě náhradního zdroje tepla pro Českou Lípu a o propojení rozvodů tepla mezi nemocnicí a teplárnou. Jak uvedla Hana Moudrá, která je členkou představenstva ČLT a také členkou dozorčí rady nemocnice, jednání o změně probíhají. „Vytvořili jsme společnost s ručením omezeným, která bude řešit, co s tepelným hospodářstvím nemocnice bude dál. Byly tu i další pokusy, například snaha získat dotaci na kotelnu na biomasu,“ shrnula Hana Moudrá. „Minulé vedení nemocnice oddalovalo jednání o zainvestování rozvodů tepla.“

Jaká je situace nyní, vysvětluje ředitel NsP v České Lípě Marcel Zhorný.
„V současnosti jednáme o změně dodavatele tepla. Společnost Mandant, která nám teplo dodává, není schopná provést rekonstrukce rozvodů a regulaci tepla ve všech objektech nemocnice a polikliniky,“ uvedl Marcel Zhorný. Upřesňuje, že v budově polikliniky se vůbec nedá regulovat teplo, topí se tam po pracovní době, soboty, neděle, svátky, neustále, i když je většina lékařů a zaměstnanců doma. Navíc je tu další komplikace ve smluvním vztahu. „Po právní stránce jsou veškeré smlouvy s firmou Mandant a jejími předchůdci neplatné.“ To se týká i poslední, podepsané 30. září 2007 bývalým ředitelem. „Smlouva hovoří o dlouhodobé spolupráci nemocnice a firmy Mandant,“ upřesnil Marcel Zhorný.

Ale podle jeho slov firma Mandant není strategickým partnerem, protože její činnost se váže pouze k dodávkám tepla pro českolipskou nemocnici. „Nemůže proto být silným strategickým partnerem, který by zainventoval rekonstrukci rozvodů tepla a chlazení a regulace spotřeby tepla. Tu jsou schopni provést pouze velcí strategičtí partneři, například ČLT na základě dlouhodobé smlouvy s NsP,“ pokračuje ředitel.
V čem je tedy největší problém? „Veškeré smlouvy s Mandantem (respektive i jejím předchůdcem) jsou dle provedených právních rozborů neplatné. Probíhají právní úkony k vyvázání nemocnice z jakéhokoliv vztahu s firmou Mandant. Až bude vše vyjasněno, předpokládám, že na základě výběrového řízení vybereme strategického partnera pro zajištění kompletních rekonstrukcí rozvodů tepla,“ doufá Marcel Zhorný.

Jeho slova potvrdil i Jan Riedl, člen českolipského zastupitelstva. To v roce 2004 přijalo usnesení, že město převezme tepelné hospodářství nemocnice a provede tu rekonstrukci. Změně zabránily nejasné právní vztahy. „Usnesení není naplňováno a vyvstává tu mnoho nevyjasněných otázek,“ komentoval Jan Riedl.
Zúčastněné strany proto musí nejdříve vyřešit otázku platnosti současných smluv. Podle Hany Moudré zřejmě bude rozhodovat soud. Následně bude moci přijít na řadu jednání o úsporných krocích.