Lidé z Kamenického Šenova, Dubé, Zákup a Stráže pod Ralskem mají podle ministerstva pro místní rozvoj dojíždět na stavební úřady jinam. Připravovaná expresní novela stavebního zákona totiž v těchto městech ruší stavební úřady. Starosty měst to pobouřilo stejně jako Svaz měst a obcí. „Ročně náš stavební úřad vyřizuje téměř tisíc žádostí. Jeho zrušení by oddálilo státní správu od občanů,“ řekl starosta Kamenického Šenova Ota Raiter.

Se záměrem nesouhlasí ani v Zákupech. „Občané by museli dojíždět, a to hned několikrát. Kromě toho stavební úřad svou poradní činností pomáhá samosprávě v rozhodování. Myslím, že jeho zachování je nezbytností,“ shrnula místostarostka Sylva Moravcová. Zpochybnila i úspory, které ministerstvo za zrušením stavebních úřadu vidí. „Úřady vyššího stupně budou muset být posíleny, takže k úspoře nemůže dojít.“

Ludmila Němcová, vedoucí legislativně právního oddělení Svazu měst a obcí, se stanovisky starostů souhlasí. Vidí i další problém: obsazování míst úředníků stavebních úřadů. „Novela zákona předpokládá, že úředníci, kteří to budou vykonávat, budou mít vysokoškolské vzdělání. Obáváme se, že za plat úředníka kvalifikovaného vysokoškoláka nenajdou,“ míní.

Znalost místních podmínek, to je další argument proti rušení některých stavebních úřadů. „Místní znalost považuji u nás ve Stráži za zásadní především kvůli Diamu a průmyslovým zónám, které se tu budují,“ vysvětluje starostka Stráže p. R., pod kterou spadají další čtyři obce, Věra Bradáčová. „Tato služba je pro naše občany nenahraditelná, šetříme jim tak čas i peníze,“ dodává s tím, že podobná snaha – rušit stavební úřady v malých městech – už tu byla v roce 2002. „Tehdy to neprošlo a nechápeme, proč se do toho pouštějí, navíc expresní změnou zákona.“

Změna skutečně probíhá rychle. „Ministerstvo pro místní rozvoj zaslalo 1. prosince novelu k připomínkovému řízení, které má být ukončeno do 5. prosince,“ upřesnila tajemnice Městského úřadu v Kamenickém Šenově Marie Horčičková. Ve středu 3. prosince se v Kamenickém Šenově proto sešli starostové a zástupci obcí Libereckého a Ústeckého kraje, aby společně projednali připravovanou novelu zákona a zejména tu část, která má být projednána ve zrychleném řízení.

To bude mít podle starostů za následek vzdálení státní správy občanům, zvýšení možnosti rozšíření korupčního prostředí, prodloužení lhůt pro vyřízení žádostí a ve svém důsledku i zhoršení a zpomalení rozvoje a investiční činnosti dotčených a jimi obsluhovaných obcí.

Co znamená expresní novela vysvětlil poslanec Juraj Raninec: „Jedná se o projednávání zákona ve stavu legislativní nouze. Poslanecká sněmovna se má vyslovit k návrhu zákona už v prvním čtení a nejsou přípustné pozměňovací návrhy kromě změny účinnosti zákona. Pokud ale někdo navrhne druhé čtení a sněmovna bude souhlasit, pokračuje projednávání běžným způsobem.“