Žádali, aby tu město vybudovalo přístupovou cestu, která by vedla k zahrádkám jejich domů.
V záměru prodeje pozemku byly dvě možnosti využití: prodej současnému nájemníkovi nebo vypovězení nájemní smlouvy a vybudování veřejné cesty. „Žádáme, aby byl pozemek určen pro účely, pro které je navržen schváleným územním plánem, a to zřízením veřejné komunikace propojující ulice Husovu a Lesní,“ citujeme z petice občanů Svárova. „Petici podepsali majitelé přilehlých domů,“ upozornil jeden ze signatářů petice Karel Čižinský.
O vyřešení vlastnických vztahů k pozemku o rozměru 40krát 2,5 metru jednají zástupci města už od roku 2006, kdy zastupitelstvo schválilo zájem jeho prodeje. „Celý tento pruh, který mám pronajatý dvacet devět let, je přirozenou součástí oplocené a kultivované zahrady. Nesouhlasím s tím, že by pozemek schválený k prodeji byl nyní dodatečně zařazen do plánu rozvoje města pro vybudování cesty,“ ohradil se současný nájemce pruhu pozemku Jiří Dvořáček.
Záležitostí se zabýval i výbor pro prodej nemovitostí. „Lidé chtějí přístupovou cestu k zahradám svých domů,“ shrnul místostarosta Jan Stejskal.

„V těchto místech ale nemůžeme cestu postavit, protože tudy vede vodovod a rozvody elektřiny. V úvahu by maximálně přicházela nezpevněná polní cesta,“ vysvětlil místostarosta Jan Stejskal. „Současný stav nám vyhovuje,“ dodal.
Českolipští zastupitelé se přiklonili k variantě prodeje současnému nájemci, petici občanů nevyslyšeli.