Mnoho lidí z České Lípy v posledních měsících obdrželo do své poštovní schránky dopis, ve kterém stálo, že mají potvrdit svůj zájem o koupi pozemku v lokalitě U Kola v České Lípě. Hodně z nich už od svého záměru odkoupit od města takový pozemek ustoupilo a na výzvu nereagují. I přesto se nad tímto dopisem někteří pozastavují. Nepřišel jim totiž od města, ale od soukromé realitní kanceláře Porea, která pro město prodej těchto pozemků zajišťuje.

Lidé si tak přirozeně pokládají otázku, zda to není příliš velký přepych najímat si na tak běžnou věc jako je prodej pozemků externí firmu, která samozřejmě nepracuje zdarma. Pro úředníky je přeci prodávání nemovitostí z majetku města rutinní záležitostí. Nad toutéž otázkou se zarazila i městská zastupitelka Jitka Lukášková. „Vzbuzuje to dojem, že se město snaží dát vydělat i jiným subjektům a není jisté, zda se to slučuje s pojetím dobrého hospodáře, jakým by město mělo být,“ uvedla.

O této problematice se diskutovalo i na říjnovém zasedání zastupitelů, kde se vysvětlení ujala vedoucí odboru rozvoje města a investic Jolana Nebřenská.
„V tomto případě se jedná o 41 smluvních vztahů, kdy musí s jednotlivými žadateli proběhnout několik individuálních jednání. To si samozřejmě žádá jak časovou, tak personální náročnost, přičemž na majetkovém oddělení se touto činností v současné době zaobírají dva referenti. Celý proces by tak pro žadatele trval značně déle než v případě, kdy město využije služeb externího subjektu,“ vysvětlila zastupitelům Jolana Nebřenská.

Za každý prodaný pozemek inkasuje realitní kancelář od města dvanáct tisíc korun. Dohromady tedy bezmála půl milionu. Přesto se podle mluvčí městského úřadu zastupitelé shodli na tom, že tato cena je za provedené služby adekvátní.

S půlmilionovou odměnou se smířila nakonec i zastupitelka Jitka Lukášková, avšak ne tak docela. „Na městském úřadě proběhl před nedávnem personální audit, který měl ukázat, kde jsou úředníci zapotřebí a kde jsou nadbyteční. Už tehdy bylo zřejmé, že se budou pozemky v lokalitě U Kola prodávat. Nechápu proto, jak je možné, že nyní na práci úředníci nestačí. Půl milionu korun, které nyní město zaplatí realitní kanceláři, je dost peněz na to, aby se z nich mohl platit rok jeden úředník navíc,“ řekla Jitka Lukášková na závěr.