Prodeje lukrativních a zajímavých pozemků projednávali českolipští zastupitelé. Posvětili záměr prodat areál zahradnictví v Děčínské ulici, a schválili prodej areálu bývalé kotelny Střed u Kauflandu.
Záměr prodeje areálu zahradnictví doporučil výbor pro prodej nemovitostí. Odbor územního plánu ale s prodejem zatím nesouhlasí, protože využití této velké plochy v centru města bude prověřovat nový územní plán, jehož koncept bude hotový koncem letošního roku. Kvůli zápočtu vložených investic také odbor majetku a investic doporučuje s prodejem vyčkat minimálně do konce roku 2008.
„Výbor pro prodej nemovitostí se záměrem souhlasí, protože podle územního plánu tam nemůže být nic jiného než zahradnictví,“ řekl Vladimír Jonáš, předseda VPP.
Zastupitelka Jitka Lukášková připomněla záměr postavit v těchto místech domov důchodců. Miroslav Hudec se obává, co na tomto místě vyroste. „Při nejlepší vůli nemůžeme omezovat majitele v jeho záměrech. Lidé nadávají, co vyrostlo nad Českou Lípou, a toto není předměstí, je to téměř v centru,“ komentoval.
„Pozemky jsou určeny na zahradnictví, případně tu mohou být stavby, které doplňují jeho funkce,“ upřesnila vedoucí stavebního úřadu Miroslava Vachová. Jan Riedl ale podotkl, že to platí teď, dokud nebude územní plán změněn.
Zastupitelé záměru prodat cca 13 000 metrů čtverečních pozemků včetně budovy čp. 364 dali zelenou.
Areál kotelny Střed u Kauflandu už nového majitele má. Zastupitelé schválili prodej plochy o výměře cca 10 tisíc metrů čtverečních současnému nájemci za cenu 6,75 milionu Kč s odůvodněním, že podnikatel zde má prodejnu koberců a územním plánem je pozemek určen k výrobě slučitelné s bydlením. Nový nájemce je podle důvodové zprávy ochoten objekt opravit a zmodernizovat pro své podnikatelské účely.
„Výbor pro prodej nemovitostí doporučil prodej stávajícímu nájemci za odhadní tržní cenu,“ řekl Vladimír Jonáš. Zastupitelka Jitka Lukášková však vyjádřila nesouhlas. „V sousedství Sportareálu se takto rozšiřuje oblast průmyslu namísto toho, aby se tu dala příležitost rozvíjet sportovní aktivity.“
O tento objekt projevili zájem ještě další tři různé subjekty. Cena podle znaleckého posudku byla 6,9 milionu, českolipští zastupitelé ale schválili její snížení o 150 tisíc na likvidaci případné ekologické zátěže.