Neprůhledné rozprodávání nemovitostí z majetku České Lípy pokračuje. Českolipští zastupitelé schválili prodej pozemku o rozloze více než deset tisíc metrů čtverečních na Slunečné za cenu 53 tisíc Kč, i když další zájemce nabízel téměř třikrát tolik.
„Pozemky jsou historickým majetkem města Česká Lípa a nachází se v obci Slunečná u České Lípy. Žadatel měl tyto pozemky v pronájmu od Pozemkového fondu a využívá je jako pastviny,“ píše se v důvodové zprávě. Stojí zde také, že město jedná se žadatelem o odkoupení pozemku ve Volfarticích, který potřebuje k vybudování cyklostezky.
Zastupitelka Jitka Lukášková upozornila na příbuzenské vztahy kupujícího a starostky Slunečné. „Nesouhlasím, aby město tak rozsáhlý pozemek prodávalo soukromníkovi,“ ohradila se Jitka Lukášková.
Ve velmi podivném světle se tento prodej jeví v porovnání s prodejem travnaté plochy soukromým žadatelům z České Lípy. Zde zastupitelé schválili prodej 41 metrů čtverečních za více než deset tisíc korun. Rozdíl ceny za jeden metr čtvereční je 245 Kč. Kupující totiž zaplatil za jeden metr čtvereční pozemku na Slunečné 4,50 Kč, v České Lípě se pozemek prodává za 250 Kč.
„Nerozumím, proč milionový pozemek na Slunečné prodáváte za 50 tisíc. Úřednice sice vysvětluje, že je to historický majetek, který město nikdy neprodávalo, tudíž neví, jaká je cena, ale to není vysvětlení,“ komentoval Jan Riedl.
„Cenové mapy, které město má, jsou často nesmyslné,“ upozornila Jitka Lukášková. Jak doplnila Jana Zejdová, město už schválilo novou cenovou mapu, kde jsou vyšší ceny lukrativních pozemků. „Zastupitelé ji dostanou na příštím jednání.“
Jak dále plyne z důvodové zprávy, další zájemce, který se přihlásil, nabídl za tuto parcelu 145 tisíc korun. O této možnosti se vůbec nehlasovalo.