Jaké byly začátky Českolipského dětského sboru? Sbor začínal jako klasický pěvecký kroužek při Základní škole 28. října. Takto fungoval dva nebo tři roky, poté začalo přibývat koncertů a pro školu to začalo být problematické zejména po ekonomické stránce, proto jsme začali pracovat jako občanské sdružení. Jsme tedy samostatným subjektem, ale v ZŠ na Špičáku máme nadále zkušebnu a zázemí.

Jak se za ta léta změnila organizace sboru? Ze začátku tvořil sbor úzký kruh dětí ve věku kolem 11 a 12 let. Jak přibývalo akci, rostl i zájem dětí a sbor postupně dostal podobu jako má dnes, kdy sbor tvoří čtyři věkové skupiny. Nejmenší předškolní děti zpívají v oddělení Lísteček, školáci z prvního stupně pak pod jménem Lístek. Koncertní část sboru tvoří pěvecky vyspělé dětí, které prošly přípravkou. Poslední komorní skupinu tvoří středoškoláci, kteří zpívají ještě mimo koncertní oddělení, zejména pro svou lásku ke zpěvu a touhu zpívat více.

Máte představu kolik dětí za těch 15 let sborem prošlo? Přesné číslo nevím, ale asi se to dá počítat na stovky. Někteří vydrží jen chvíli, přijdou, vyzkoušejí si to, jsou u nás jednu sezonu a zjistí, že jim to nevyhovuje. Většina z nich naopak končí až po dlouhých letech, po ukončení střední školy.

Jste v kontaktu s těmi, kteří sbor v osmnácti opustí? Víte o nich, zda se dál věnují zpěvu, sledujete jejich další případné úspěchy? Česká Lípa bohužel není město s vysokou školou a tak mladí po maturitě většinou odcházejí na školy do jiných měst a většinou a už se do České Lípy zpět nevrací. To je ale obecný problém. S většinou z nich v kontaktu zůstávám a řada z bývalých členů stále chodí na naše koncerty.

Jak byste charakterizoval repertoár sboru? Repertoár v každém z oddělení je přiměřený věku dětí. U mladších zpěváků je potřeba, aby písničky byly živé a legrační, doplněné pohybem nebo hraním na nástroje, zkrátka aby z toho děti měly zážitek a udržely si svůj zájem u hudbu. U koncertního oddělní zase musíme plnit požadavky těch, kteří si naše vystoupení objednají, takže se nemůžeme soustředit na jeden žánr. Repertoár je rozložen mezi klasickou hudbu, duchovní hudbu, lidové skladby, spirituály, ale nechybí ani populární hudba. Jedním slovem je repertoár široký, a to proto abychom podle požadavků byli schopni koncertovat pro kohokoliv.

Jak často se repertoár sboru mění? Máme kmenový repertoár, který je stejný pro všechny sezony jen jej průběžně zkoušíme a opakujeme, aby dětem zůstal v hlavách. K tomu každoročně přiřazujeme nové skladby, aby to ty děti samozřejmě bavilo, protože nelze zpívat stále to samé. Někdy přijdou i ony samy s nějakým dobrým nápadem co nastudovat. Naposledy to byla píseň od skupiny ABBA Mamma mia.

Je každé dítě, které umí zpívat, vhodné do sboru? Teoreticky ano, ovšem prakticky, hlavně u těch starších dětí, je hodně důležitý charakter člověka. Ten se nepozná hned, proto dávám každému jakousi zkušební dobu, protože ne každému musí zpívání ve sboru sednout. Po pár měsících se už pozná, jestli to tomu člověku sedí a jestli je schopen akceptovat všechna pravidla.

Pravidla? Každou akcí vlastně reprezentujeme město, ať v ČR nebo v zahraničí, jako sbormistr si nemohu dovolit, abych se na členy sboru nemohl spolehnout. Mládež je v dnešní době živější a někteří se neradi přizpůsobují, a to více si cením těch, kteří ten kolektiv tvoří. Právě na kolektiv kladu velký důraz, protože v dnešní době při konkurenci ostatních sportů, zájmů a leckdy bohužel i nicnedělání, je to velmi důležité složka.

Jak se často se složení sboru obměňuje? Během roku prakticky vůbec, děti přibývají na začátku sezony, kdy děláme nábor nebo doplnění sboru a ubývají na konci sezony, kdy ti nejstarší odmaturují a oficiálně ukončí činnost. I když se tomu bráním zuby nehty a je mi to líto, nedá se nic dělat.

Kolik má sbor nyní členů? Českolipský dětský sbor má stále dohromady kolem sta členů.

Jaký největší úspěch má sbor na svém kontě?
Za patnáct let máme na kontě řadů úspěchů, ale soutěžní vavříny nejsou ta cesta, kterou já razím. Samozřejmě několik soutěží za rok absolvujeme, téměř vždy na nich dopadneme výborně nebo velmi dobře, ale sázím spíše na koncerty třeba v místech, kde jsme ještě nebyli. Soutěže je pro ty děti rozhodně přínosem. mají před sebou jakousi metu, které chtějí dosáhnout. Ale koncert si užijí mnohem lépe, na soutěži jsou více ve stresu a neuvolní se tolik jako na koncertech.

Kolik koncertů během roku absolvujete? Zhruba přes 50 vystoupení.

Na jakých nejzajímavějších místech jste zpívali? Byli jsme několikrát za oceánem a samozřejmě ve většině Evropských zemí, ale mám tu zkušenost, že často neopakovatelná atmosféra bývá i v těch nejmenších obcích naší země. Nedokáži jmenovat, kde to bylo nejhezčí. Velkou pozornost však klademe na koncerty v České Lípě, protože to je naše domácí publikum, základna a partneři, bez kterých to nejde.

Na svém kontě máte pět CD. Co na nich posluchači najdou? Poslední nahrávka má název Tóny ročních dob a vydali jsme jí v rámci blížícího se 15. výročí založení, tudíž je jakýmsi průřezem našeho repertoáru. Na nahrávce se podílela všechna oddělení Českolipského dětského sboru a zní na ní všechny žánry. Podobně jako ostatní nahrávky. Jen jedno CD bylo tématické, a to úplně první nahrávka, která byla vánoční.

Kde nahrávky vznikají? Dlouhodobě spolupracujeme s jedním studiem z Brna, které se nám osvědčilo. Poslední CD jsme natáčeli v kostele v Kravařích. Není úplně jednoduché najít ideální prostor, který natáčení vyžaduje. To znamená, aby z venku nepronikal do koncertních prostor žádný hluk a podobně.

Jaké nejbližší koncerty má sbor v plánu? Nyní se soustředíme na mezinárodní festival na Slovensku, kam jsme pozváni jako jediný zahraniční sboru. Na začátku prosince jedeme do německého Görlitzu a samozřejmě na Vánoční koncert 17. prosince v České Lípě. Velké přípravy také probíhají na výroční koncert, který je v plánu na 12. února.

Čekal jste, že se z původně školního kroužku stane takto úspěšný soubor? Jako učitele hudební výchovy mě to tehdy velmi zajímalo, sám jsem aktivně zpíval, ale plány byly tehdy spíše krátkodobé. Do dneška mě na tom všem především fascinuje, jak dokáží být písně v podání několikahlasného dětského sboru geniálně krásná záležitost. Miluji to!