Raketovým tempem rostoucí kriminalita na českolipském sídlišti Sever je skutečný problém.
Vidí to lidé, uvědomila si to radnice a ačkoli to vypadá, že majiteli domů, společnosti Byty Česká Lípa, je tento problém lhostejný, není tomu tak.
Sami majitelé už stav na sídlišti začínají vnímat jako špatný a hledají způsob, jak ničení vlastního majetku zabránit.
Jedním z kroků, který by měl dopomoci k řešení neutěšené situace v rychle chátrajících domech by měla být soukromá bezpečnostní agentura, jejíž členové by se v brzké době měli objevit v těch nejpostiženějších domech.
„Pracovníci bezpečnostní agentury by měli sekundovat práci jakéhosi domovníka. Ten bude dohlížet na pořádek v domech i jejich blízkém okolí a také na to, aby v bytech, kde jsou nahlášení tři nájemníci nebydlelo deset lidí, jako je tomu často doposud,“ vysvětluje význam tohoto kroku tisková mluvčí společnosti Byty Česká Lípa Michaela Winklerová.
„V současné době projednává vedení společnosti detaily tohoto projektu a počítám, že už v létě se v těch nejpostiženějších domech pracovníci bezpečnostní služby objeví,“ dodává.
Kromě toho, že se v domech objeví členové bezpečnostní agentury, posílí zde ještě více hlídkování také českolipská městská policie. K tomu by jim měla dopomoci také nová služebna v budově bývalých jeslí a posléze praktické školy přímo v centru sídliště.
„Již delší dobu jsme pracovali na tom, aby se sídlo Městské policie rozšířilo z centra města i do okrajových částí České Lípy. Především z důvodu co největšího posílení bezpečnosti našich lidí jsme tak uvažovali o místech, kde se soustředí jejich větší množství, tedy o českolipských sídlištích. Poslední události nás pak přivedli k tomu, že jsem po dohodě s městskou policií navrhla místo její nové služebny na sídlišti Sever, v našem objektu bývalé speciální školy Radost,“ vysvětluje krok starostka města Česká Lípa Hana Moudrá.
Městská policie už se na další posílení hlídek na problémovém sídlišti také připravuje. „Zrušili jsme dvě tabulková místa u bezpečnostních kamer a právě o tyto dva pracovníky posílíme hlídkovou službu na Severu,“ říká ředitel městské policie Lubomír Mery. „Počítám, že nová služebna zde bude už před začátkem letních prázdnin,“ dodává.
Kromě toho, že v současné době v opuštěné budově bývalé praktické školy bude služebna strážníků, počítá město také s tím, že bude v budoucnu sloužit seniorům.
„Měla by se sem přesunout příspěvková organizace Sociální služby města Česká Lípa a vzniknout by zde měl například klub důchodců a volnočasových aktivit,“ upřesňuje na závěr starostka.