Dlouhá léta českolipští strážníci nasazovali botičky, rozdávali pokuty a nechávali odtahovat automobily na základě zmateného nebo dokonce špatného dopravního značení.

Většina dopravních značek ve městě byla v pořádku, avšak právě ty důležité, o něž se strážníci při pokutování opírali, zákonu odporovaly. Byly to značky označující zónu dopravního omezení v centru města, jejichž význam českolipští tvůrci značení pochopili naprosto opačně než hovoří zákon.
Ve spodní části dopravních značek, které zónu označují, by se podle zákona měla objevit informace, pro koho je zákaz určený a nikoli, koho se zákaz netýká. V České Lípě to však bylo dlouho úplně obráceně.

Na chybné značení jsme upozornili už začátkem února letošního roku a jejich zmatenost potvrdil i soudní znalec v oboru dopravy. Ředitel městských strážníků si však stál za svým. Značky byly podle něj v pořádku a to i ta, na které bylo vyobrazené, že zákaz vjezdu do zóny v centru města pro zásobování platí od 17. do 13. hodiny. „Na základě této značky je zakázaný vjezd do centra všech nákladních automobilů kromě zásobování v uvedeném čase mezi 17. a 13. hodinou,“ uvedl ředitel městské policie Lubomír Mery. Dodal, že takto si značení městská policie vykládá. Podle zákona si ho však vykládá stejně jako jeho tvůrci úplně obráceně a v tomto čase zásobování do centra nesmí.

Značky byly jednoznačně špatně, což po více než půl roce úředníci sami uznali a značení nechali vyměnit. Nyní už je správné, pokuty mohou strážníci rozdávat oprávněně. Ti, co pokutu dostali v době, kdy značení bylo špatné, mohou požadovat vrácení pokuty až tři roky zpětně.

Jak na to, vysvětlil mluvčí libereckého krajského úřadu Jiří Langer. „V daném případě je možno podat podnět k přezkumnému řízení. Tento podnět se podává u orgánu, který rozhodl v posledním stupni. V tomto případě přímo Městská policie Česká Lípa. Ta může sama vyhovět podnětu v plném rozsahu nebo jej předá nadřízenému správnímu orgánu, což je v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje,“ vysvětluje Jiří Langer. „Také má tato osoba možnost podat žádost o obnovu řízení. Žádost se opět podává na městskou policii.“

Podnět k přezkumnému řízení mohou lidé podat do jednoho roku od události a žádost o obnovení řízení až do tří let. Totéž se týká i nasazených botiček a pokut udělených na základě dopravních značek zakazujících stání v centru města. I ty byly naprosto odporující zákonu a i ty nechalo město nyní vyměnit za správné.