Parkoviště, které leží na přibližně pět metrů vysokém svahu, zde vyrostlo během několika týdnů na podzim loňského roku a hned první zatěžkávací zkouškou, kterou byl velký přívalový déšť, neprošlo. Není se však čemu divit. Materiálem, který použili stavebníci na uměle vytvořený svah, nebylo nic jiného než obyčejný písek, který podobným podmínkám jen těžko odolává.
Jako prevenci před sesouváním svahu nechala začátkem letošního roku společnost Spar postavit pod částí svahu opěrné zdi. Ty sesuvu skutečně zabránily. V místech, kde zdi nejsou, se ale zemina nebezpečně sesunula a odkrylo se písčité podloží pod parkovištěm, na němž pravidelně stávají desítky automobilů. Jen o několik málo minut delší příval vody by pak podemlel i samotné parkoviště.
Něco jiného si však myslí českolipský stavební úřad, jehož názor tlumočí tisková mluvčí radnice Kateřina Amrichová.
„Výstavba parkoviště proběhla v souladu se zákonem. U obchodního domu již proběhla ze strany městského úřadu kontrola lokality. Vzhledem k přívalovému dešti zde byla částečně splavena ornice ze svahu, splavení však neovlivnilo podloží stavby a zůstává nenarušené. Po vzájemné komunikaci s majitelem obchodního centra by mělo dojít k uvedení do původního stavu,“ sdělila mluvčí.
Nezbývá než doufat, že odborníci ze stavebního úřadu mají pravdu a že větší sesuvy nehrozí.
Vedení společnosti Spar ale sesutý svah úplně klidné nenechává a podle slov mediálního zástupce Jana Vávry tento sesuv v současné době řeší v rámci reklamačního řízení se stavební firmou.