Zářijové jednání českolipských zastupitelů, které by se znovu mělo zabývat prodejem Českolipské teplárenské, se blíží a stejně rychle přibývá podpisů pod petici proti prodeji teplárny. Lidé, kteří se obávají neúměrného zdražení tepla, chtějí ještě změnit rozhodnutí třinácti zastupitelů, kteří hlasovali pro prodej významné části teplárny včetně infrastruktury společnosti Českolipské teplo, dceřiné společnosti MVV Energie.
„Prodej Českolipské teplárenské se odehrál příliš rychle a město na něm neuvěřitelně prodělalo. Materiály o prodejní ceně jsme jako zastupitelé dostali na stůl těsně před zasedáním. Neměli jsme možnost se s nimi blíže seznámit. Připadalo mi to, že prodáváme nějaký stánek za pár desítek tisíc a ne podnik za stovky milionů,“ řekl Jaromír Štrumfa.

A přidává další důvody.
„Nevýhodnost koupě spočívá v technologii Loos a finančním majetku firmy, která není zatížená investičním úvěrem. To vše prodává město za sedmdesát milionů korun,“ připomíná zastupitel. Jak uvádí dále, v roce 2000 obdržel Unitherm Jablonec n. N. za jednu akcii 1,4 milionu korun. „V té době byla ČLT zatížena investičním úvěrem na technologii Loos. Úvěr byl splacený v roce 2006.“ O osm let později, kdy je společnost bez úvěrů, by mělo město dostat za akcii pouhých 1,17 milionu.
Další protiargument, a to skutečnost, že na účtu ČLT jsou desetimiliony nerozděleného zisku, potvrzuje i Václav Hrach, jednatel společnosti MVV. „Reálně dosažitelná částka pro město by při výplatě hotovosti byla sedmdesát milionů korun,“ napsal ve svém prohlášení, jehož celé znění přinášíme na straně 3. A právě sedmdesát milionů je cena, za niž město svůj podíl akcií prodává.

Zastupitel Karel Tejnora se domnívá, že další majetek ČLT (ten, který neslouží přímo k výrobě tepla) také není zanedbatelný. „Město inkasuje nájemné z dalších činností, například z pronájmů nemovitostí ČLT. Částka je výrazně vyšší než jeden milion ročně,“ uvádí Karel Tejnora důvody, proč je prodej pro město, potažmo pro občany České Lípy nevýhodný.
Odpůrci prodeje z řad zastupitelů upozorňují, že petiční archy jsou také k dispozici na třech místech v centru města: v poslanecké kanceláři Cyrila Zapletala, v antikvariátu v ulici Paní Zdislavy a v knihkupectví Rejnek v Moskevské ulici.

Prodej akcií ČLT zastupitelé schválili, ale zatím nebyla podepsána kupní smlouva. Odsouhlasený je prodej 59,99% akcií, zákon ale nepřipouští prodej jakékoliv části akcie. Proto musí nejprve akciová společnost změnit nominální hodnotu akcií.

Vyjádření Václava Hracha, jednatele společnosti MVV Energie

Nejde jen o prodej akcií ČLT, ale o společný prodej akcií a majetku. Tedy vůbec nezáleží na ceně akcií či majetku, ale na ceně za celek – podle naší nabídky jsme připraveni uvedenou částku uhradit jen za celek. Mimochodem cena majetku by dle tržního ohodnocení byla zanedbatelná, protože majetek neprodukuje žádný výnos pro jeho vlastníka, tedy pro město.
Dále je třeba vzít v potaz předkupní právo k akciím, kterým disponuje naše společnost a o němž se v tisku příliš nepíše. Abychom byli schopni předložit korektní nabídku, teplárnu jsme ocenili včetně hotovosti, která je k dispozici. Zde je podstatný právě výraz „k dispozici“.
Údaje v tisku hovoří o částce podstatně vyšší., ale tato částka je k dispozici jen dočasně v období, kdy společnost vybere zálohy od zákazníků a nenakupuje palivo. V okamžiku, kdy nastane topná sezóna, dochází k výrazného snížení této částky.
Dále se zapomíná na skutečnost, že městu patří nikoliv 100% jakékoliv hotovosti (jde jen o 65%, 35% podíl náleží nám) a že případná výplata takové hotovosti na účet města je zdaněna srážkovou daní ve výši 15%. Jde tedy o částky nižší než 50%, než jsou uváděny v tisku (naposledy v tisku uvedena částka 170 mil Kč, zatímco reálně dosažitelná částka pro město by při výplatě hotovosti byla okolo 70 mil. Kč.
Nicméně závažnější se mi zdají náznaky o „uplácení“ v souvislosti s prodejem Českolipské teplárenské a teplárenské infrastruktury. Dovolil bych si poznamenat, že pokud je obviňován kdokoliv na straně města z přijímání úplatku, jedná se na straně druhé o obvinění i naší společnosti jako někoho, kdo by úplatek měl poskytnout.
To nepřichází v úvahu. Působíme v patnácti městech v České republice a jsme obchodováni na veřejném akciovém trhu v Německu, podléháme striktním vnitřním kontrolám a dbáme na svou pověst.
Součástí naší nabídky jsou poměrně příznivé garance našeho chování vůči městu, našim zákazníkům a vůbec k městu Česká Lípa jako takovému.
Vážíme si toho, že po velmi těžkých a dlouho trvajících jednáních jsme se dostali k výsledku, který dnes leží na stole. Jsme přesvědčeni, že město nezklameme, ať už jej bude reprezentovat jakákoliv politická reprezentace.