Až tříleté vězení za porušení povinnosti při správě cizího majetku hrozí politikům, kteří schválili prodej akcií teplárny v Mostě. Od konce roku 2006 čekají na soud. Něčeho podobného bychom se mohli dočkat i v České Lípě.
„V trestním oznámení, které jsme kvůli prodeji akcií Českolipské teplárenské podali, také zmiňujeme, že se někteří českolipští zastupitelé mohli dopustit trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku,“ řekl Petr Máška, jeden ze zastupitelů, kteří proti prodeji teplárny bojují.

Mostecká kauza prodeje akcií

Zastupitelstvo Mostu schválilo 28. dubna 2005 prodej 103 699 akcií United Energy za téměř 216 milionů korun společnosti Global Brokers. Třináct zastupitelů z mostecké radnice je obžalováno z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Měli Mostu prodejem akcií teplárny způsobit škodu nejméně 22 milionů korun. V případě uznání viny krajským soudem hrozí komunálním politikům až tříleté vězení.
Rok na to zahájila ústecká centrála severočeské policie trestní řízení proti třinácti mosteckým zastupitelům. Obvinili je z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, kterého se měli dopustit v souvislosti s prodejem akcií teplárny, které město vlastnilo.

Podobnost čistě náhodná

Porovnáme-li vývoj v Mostě a v České Lípě, nalezneme mnoho shodných znaků vládnutí ODS.
Most se díky rozsáhlým investicím v roce 2004 zadlužil a město stálo před vyhlídkou utlumení investic. To podle některých pracovníků mosteckého magistrátu údajně mohlo poškodit osobní zájmy některých politiků města. Proto došlo na prodej akcií teplárny United Energy. Hospodaření města v roce 2004 skončilo se schodkem 234 200 000 Kč.
Česká Lípa se také v letošním a loňském roce rozmáchla. Postavila byty na Ladech, ale nesehnala do nich družstevníky, z jejichž podílu by se splácel více než dvousettisícový úvěr. Dalších tři sta tisíc zaplatí za rekonstrukci Sportareálu.

Hlasovali s komunisty

Stejně jako v České Lípě prosadila mostecká ODS prodej s podporou komunistů. V Mostě ale jeden ze zastupitelů nehlasoval kvůli střetu zájmů. V České Lípě členové orgánů teplárny své hlasování za střet zájmů nepovažují. Zatímco v Mostě byla pro prodej většina zastupitelů, u nás prošel těsnou většinou.

Ozvaly se hlasy odpůrců

Největším odpůrcem prodeje byl mostecký zastupitel a hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc (ODS). Šulc se tehdy hlasování nezúčastnil, ale dopisem požádal zastupitelstvo, aby prodej akcií neschválilo. Převálcovali jej ale přívrženci prodeje. Šulc uvedl, že město dostalo akcie od státu zadarmo. „V době, kdy jsem byl starostou a primátorem města, jsem prosazoval, aby tyto akcie byly jako ’rodinné stříbro’ umístěny do neprodejného majetku města. Cílem bylo akcie zmnožit, jelikož se bezprostředně dotýkají všech občanů města Mostu,“ sdělil Šulc s tím, že proto se souhlasem zastupitelstva skupoval akcie od ostatních obcí.
Prodej byl podle Šulce uspěchaný a když už se město chtělo akcií zbavit, mělo žádat vyšší cenu.

Proti poměrům v teplárenství vystupuje poslanec Libor Ježek. Jako člen parlamentního kontrolního výboru kritizuje systém kontrol tepláren. Domnívá se, že dodavatelé tepla mají příliš velký prostor pro to, aby teplo předražovali.
„Stát musí chránit občany, kteří jsou na dodávkách z centrálních zdrojů tepla závislí. Zatím tak nečiní,“ řekl Libor Ježek.
Podle něj je velmi neuvážené prodávat teplárnu ve chvíli, kdy stát ve své kontrolní činnosti naprosto selhává. Bude proto navrhovat změnu legislativy tak, aby odběratelé mohli kontrolovat, zda teplárny skutečně hospodaří a nezvyšují své zisky na úkor občanů.
„Poslanecká iniciativa vzešla z konkrétních zkušeností s některými teplárnami, které se nechovají hospodárně a lidé vše musí zaplatit,“ dodal poslanec.