„Polská skupina přijela do České Lípy na pracovní stáž projektu WIST, který je financovaný z programu celoživotního vzdělávání Leonardo da Vinci,“ informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Bohatý program stáže byl nejen pracovní a odborný, ale také poznávací. Pracovní část programu probíhala na úřadu práce, polská skupina navštívila také Okresní správu sociálního zabezpečení v České Lípě. Pokračovali ve firmě Johnson Controls ve Stráži pod Ralskem. Stáž se věnovala poradenství a vzdělávání nezaměstnaných a vzdělávacímu systému v ČR. Pro polské kolegyně byla kromě prezentací na úřadu práce připravena také návštěva Střední odborné školy sklářské v Novém Boru a Střední odborné školy 28. října v České Lípě.
„Všichni, kdo nám pomohli zajistit zajímavý program pro polské kolegyně, si zaslouží poděkování za vstřícnost a týmovou spolupráci,“ připomněla ředitelka českolipského úřadu práce Zdeňka Cibulková.
Návštěva polské delegace byla další v řadě aktivit, realizovaných společně úřady práce v Libereckém kraji a polskými úřady práce v zájmu rozvíjení přeshraniční spolupráce a posilování profesního rozvoje pracovníků služeb zaměstnanosti v obou zemích.
„Spolupráce v projektových aktivitách akcentuje vazbu na celoživotní vzdělávání všech zúčastněných a schopnost pracovat s poznatky, které jsou využitelné pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání,“ shrnula Zdeňka Cibulková.