Na pětasedmdesát stanovišt s kontejnery na separovaný odpad přibyly nové nádoby bílo–zelené barvy.
„ Kontejnery jsou určené k třídění bílého a barevného skla, mají vnitřní přepážku, která zabrání smíchání obou druhů skla a také samostatného výklopy,“ vysvětluje odpadový hospodář města Lukáš Janků. S novými kontejnery se zvýší i četnosti jejich svozů, které budou nyní probíhat jednou měsíčně.
„Město Česká Lípa tímto rozšířením třídění skla získá každoroční bonus od společnosti EKO-KOM a.s., která přispívá městům a obcím na svoz tříděného odpadu ve výši necelých 400 tisíc korun,“ podotýká starostka města H. Moudrá.
Dvacet nádob na sběr bílého a barevného skla o objemu 2100 litrů město obdrželo od společnosti EKO–KOM, pětapadesát kontejnerů pak od svozové firmy Marius Pedersen).
Na území města Česká Lípa je v současné době 110 stanovišt s kontejnery o objemu 3300 litrů na směsný plast, směsný papír a barevné sklo. Na dalších 75 stanovištích tedy nově přibyly nádoby na bílé a barevné sklo.