Zastupitelé zrušili povinnost místostarosty Jana Stejskala, který měl zajistit monitorování některých měst, konkrétně vývoj jejich centrálních zdrojů tepla, a předkládat dvakrát ročně zastupitelům informace. Z důvodové zprávy vyplývá, že po prodeji infrastruktury a části akcií ČLT už jsou tyto informace zbytečné.

„Na základě těchto prodejů město Česká Lípa vlastní již pouze 5,01 % akcií Českolipské teplárenské, a.s. a nevlastní již infrastrukturu zásobování teplem. Z tohoto důvodu nelze předpokládat, že město Česká Lípa bude v budoucnu výrazněji ovlivňovat rozvoj centrálního zásobování teplem v České Lípě a výsledky monitorování nebude možné efektivně využít,“ píše se v důvodové zprávě.

„Město by se nemělo zbavovat své odpovědnosti za centrální zdroj. Mělo by si udržet celkový přehled,“ vyjádřil svůj nesouhlas zastupitel Petr Máška. „Přečetl jsem výroční zprávu MVV a vyplývá z ní, že společnost se raduje z koupě centrálního zdroje a z navýšení zisků. Chybí jim vize, koncepce,“ konstatoval.

Záruba slibuje koncepci

Ladislav Záruba naopak prohlásil, že na něj výroční zpráva MVV nepůsobí špatně. „Mají to promyšlené. Sbor poradců bude produkovat zprávy a také budeme dbát na to, aby firma měla koncepci,“ řekl.

Starostka Hana Moudrá připomněla, že sbor poradců ČLT, jehož členy jsou i někteří zastupitelé, bude čtvrtletně předkládat zprávu o jejich jednání.
Členy poradního sboru Českolipské teplárenské se stali zastupitelé Ladislav Záruba a Oldřich Panc a ředitel OSBD Česká Lípa Jiří Kladníček. Funkci poradního sboru přiblížila Hana Moudrá: „Je to kontrolní orgán. Členové mohou diskutovat o věcech, které se dějí,“ řekla. Město v dozorčí radě zastupuje místostarosta Jan Stejskal.

Prodej 59,99% akcií ČLT za 70 mil. Kč a prodej infrastruktury za 150 mil. schválili těsnou většinou českolipští zastupitelé v květnu loňského roku.