Rod, který svou historii psal od 13. století, patřil i po smrti vévody Albrechta k nejvýznamnějším v Čechách. Až do 20. století patřili Valdštejnové k nejbohatší šlechtě u nás, před vznikem Československa vlastnili v severních a západních Čechách a na Vysočině přes 50 tisíc hektarů půdy.

Valdštejnové byli také významnými průkopníky v podnikání. Rozvoj Frýdlantska, ale i Liberce jako textilního města, netřeba připomínat. Méně se už možná ví, že textilní manufakturu založili potomci slavného vojevůdce počátkem 18. století také v Litvínově nebo že stáli u zrodu slavné Škodovky, když v 19. století založili v Plzni slévárnu. Potomci rodu žijí dodnes v Anglii a v Rakousku.

Lvi tří císařů

Politický, hospodářský a mocenský význam i evropský přesah naznačuje i název letošního ročníku: Valdštejnové lvi tří císařů. Jednotlivé členy rodu pak přiblíží celá řada akcí. Ty budou zahrnovat prohlídky běžně nepřístupných míst, ale i valdštejnské architektury. Připomeňme například unikátní valdštejnskou lodžii v Jičíně nebo současné sídlo Senátu ČR Valdštejnský palác v Praze.

Díky Albrechtovi se mezi 30 památkami rozprostřenými po celé zemi upne pozornost i na Liberecký kraj. Kromě Valdštejna a Frýdlantu to budou třeba i Grabštejn nebo královský hrad Bezděz, který byl stejně jako Křivoklát krátce v držení Valdštejnů. „Stejně jako v loňském roce se i letos cyklus Národního památkového ústavu významně dotýká Libereckého kraje. Napříč regionem máme památky, které jsou i dnes výraznými dominantami,“ potvrdila krajská radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Přednášky i slavnosti

První z akcí bude v úterý 25. února přednáška ve frýdlantském muzeu s názvem Pád Albrechta z Valdštejna aneb krutý konec vévody frýdlantského. Další přednášku chystá krajská knihovna v Liberci, Valdštejnské zahradní slavnosti si zase připravil hrad Grabštejn.

Také loňský rok věnoval Národní památkový ústav svůj cyklus rodu, který byl úzce spojen s naším krajem, Clam-Gallasům. Jejich téma završila mimořádná výstava v Oblastní galerii v Liberci, která potrvá až do 1. března. S rodem, který tu zanechal nezaměnitelnou stopu, se můžete ještě blíže seznámit na komentovaných prohlídkách 23. a 27. února.