Tímto dnem tak byla ukončena i činnost okrskových volebních komisí (OVK) ve volebním obvodu č. 36 – Česká Lípa a je již možné vyplatit odměny členům těchto komisí. Volba senátora proběhla na Českolipsku dvoukolově.

Výplata odměn proběhne ve středu 11. listopadu 2020 od 12:00 do 16:30 hodin na pokladně budovy „B“ Městského úřadu v Novém Boru. Úřad prosí členy OVK, kterých se tato výplata týká, aby měli s sebou občanský průkaz k prokázání totožnosti.