Do takřka prekérní situace při cestě vlakem se svými dětmi se dostal redakční kolega českolipského Deníku, když chtěl uplatnit poloviční jízdné pro jedno z nich. „Průvodčí mě vyzval, abych platným průkazem s fotografií své dcery doložil její věk a mohl tak uplatnit slevu na jízdném,“ říká Radek Valenta a pokračuje: „Ohradil jsem se, že dceři je deset a má tedy nárok na poloviční cenu.“

Průvodčí, u něhož si kolega přímo ve vlaku kupoval jízdenku, jej však upozornil, že existuje vyhláška, podle které je dítě ve věku 10-15 let, na něž se uplatňuje sleva, povinno mít u sebe doklad s fotografií. „S takovou informací a požadavkem jsem se setkal poprvé. Žádný průvodčí po mně nikdy nic podobného nechtěl,“ podotýká.

„Tato vyhláška se změnou nároku na zlevněné jízdné pro děti platí od počátku 90. let. Nařízení vyhlašuje ministerstvo financí ve svých cenových výměrech,“ upozorňuje Petr Šťáhlavský, mluvčí Českých drah.

Vzhledem k tomu, že redaktor neměl v batůžku na výlet přibalen žádný dceřin průkaz a nemohl tak dokázat, že je jí méně než patnáct let, musel zaplatit plnou cenu, tedy stejně jako dospělý cestující. „Rozzlobilo mě to. Proč bych měl platit za desetileté dítě, které na to navíc ani nevypadá, jako za dospělého člověka,“ rozhořčuje se Radek Valenta. „Neznalost zákona neomlouvá,“ je nekompromisní mluvčí Českých drah.

Podle zjištění Deníku skutečnost, že děti mezi 10. a 15. rokem mají ověřeným oficiálním průkazem prokazovat nárok na slevu, je veřejnosti trochu skryta. Tento fakt se totiž cestující dozví pouze na nádražích, kde se dá zakoupit jízdenka, po pečlivém hledání na internetových stránkách společnosti, na konkrétní telefonický dotaz či přímo od průvodčího vlaku.

Ovšem v době, kdy České dráhy uzavřely řadu nádražních budov ve snaze ušetřit, jsou například na oblíbené turistické trase Česká Lípa – Bezděz otevřeny pouze dvě nádraží s pokladnami, a to v České Lípě a Doksech. Na zbylých pěti „uzavřených“ stanicích jsou vyvěšeny pouze informace o odjezdech a příjezdech vlaků. I v novém jízdním řádu vydaném Českými drahami před koncem loňského roku je uvedeno pouze, že děti od deseti do patnácti let mají nárok na poloviční jízdné.

„Uvedený materiál je informační a má propagační charakter,“ podotýká Petr Šťáhlavský. Vzhledem k tomu, že ověření věku dítěte je založeno pouze na odhadu průvodčího vlaku, podnikl Deník tři testovací jízdy s dcerou Radka Valenty během dvou dnů.

Všechny výchozí stanice, z nichž jsme nastupovali, byly uzavřeny, a tak skutečně záleželo pouze na průvodčím vlaku, jak posoudí věk naší „dcery“. A výsledek? Ani jeden z průvodčích po nás nechtěl, abychom prokázali, kolik je dceři let, když jsme chtěli zakoupit poloviční jízdné. Po následném upozornění na její skutečné stáří, jsme byli vyzváni k předložení průkazu.

Všichni tři průvodčí, kteří si nepřáli být jmenováni z důvodu případného postihu ze strany zaměstnavatele, se v našem malém pokusu shodli, že věk dětí při dolní hranici vyhlášky pouze odhadují. Pokud by se však stalo, že by s nimi jel ve vlaku revizor, který by při kontrole jejich práce měl jiný názor a rozhodl se tuto skutečnost ověřit požádáním pasažéra o příslušný doklad dítěte, průvodčí by mohl být za případný špatný posudek nejen finančně sankcionován.

„Pokud by byla zjištěna opakovaná závada ve výkonu služby průvodčího, pak je podroben poměrně náročnému přezkoušení z příslušných předpisů. V případě, že by se zjistila jeho neznalost, může přijít o odbornou způsobilost a následně také o své zaměstnání, protože nebude odborně způsobilý pro výkon své práce,“ konkretizuje postih za špatné plnění pracovních povinností pracovníků Českých drah mluvčí Petr Šťáhlavský.

Co se však stane, pojedeme–li s pětiletým capartem, jehož průvodčí posoudí jako starší šesti let? Nic. Je povinen uvěřit tomu, co mu sdělujete. To platí i v opačném případě. Pokud je malému cestujícímu více jak deset a vy budete tvrdit, že je mu méně, že pouze vypadá starší, průvodčí vám musí důvěřovat.

„Naše společnost nemá žádnou zákonnou oporu k takovému ověření. Nepředpokládáme však, že by naši zákazníci byli „zloději“ a okrádali nás podobným způsobem,“ doufá Petr Šťáhlavský. Pozor. Stejné nařízení platí i pro autobusovou přepravu.