Kritéria pro rozdělování dotací na sport, která měli ve středu schvalovat českolipští zastupitelé, už několik dní rozdělují sportovní obec v České Lípě na dva nesmiřitelné tábory.

Může za to svým způsobem olympiáda nebo chcete-li olympijské hnutí, tedy platforma, která má sportovce naopak spojovat. Radniční koalice totiž mezi kritéria, podle kterých by se měla určovat výše finanční dotace, nově zařadila i rozdělení na olympijské a neolympijské sporty (takové kritérium se dosud v České Lípě u dotací na sportování dětí a mládeže nikdy neuplatňovalo). Finančně tak znevýhodní významné a tradiční kluby a sporty v České Lípě, například florbal, futsal či karate. Do výhody se naopak dostanou sporty, jejichž zástupci jsou a zřejmě nikoliv shodou okolností členy vládnoucí radniční koalice, patří sem například plavání či lední hokej.

„Náš klub to připraví o sto padesát tisíc korun. Letos nás to ještě tolik bolet nebude, ale příští rok už může být pololikvidační. A hlavně ty peníze neberou našemu A-týmu mužů, ale našim dětem," říká za Florbalový klub Česká Lípa Štěpán Slaný, manažer klubu a jinak také člen sportovního výboru zastupitelstva a zastupitel opozičního hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Protest klubů

Opačný názor reprezentuje například Tomáš Binder, předseda českolipských hokejistů, šéf sportovního výboru zastupitelstva, zastupitel koaliční ČSSD a rovněž i zaměstnanec příspěvkové organizace města. „Kritérií, podle kterých se mají přidělovat dotace, je několik. Není to jen to jedno a každé kritérium někoho zvýhodňuje a někoho ne," vysvětluje svůj postoj Tomáš Binder. „Rozhodně nesouhlasím s tím, že by takové kritérium bylo diskriminační, jak nyní zaznívá. Správnost kritérií pro sportovní dotace potvrzuje i vyjádření právníka."

Binder tvrdí, že na kritériích nevydělá ani „jeho" hokej. „Ve výsledku dostaneme také o něco méně, než vloni," uvedl pro Deník.

Osm sportovních a volnočasových klubů z České Lípy se už kvůli nesouhlasu s rozdělováním na olympijské a neolympijské sporty spojilo a vydalo společné prohlášení.

„Vedení města místo toho, aby podpořilo všechny oddíly vyzkoušenými kritérii, zavádí nová pravidla, která přibližně třetinu českolipského (a velmi úspěšného) sportu posílá uměle k zemi. V čem je lepší desetiletý krasobruslař či plavec oproti desetiletému florbalistovi, karatistovi nebo tanečníkovi?" ptají se zástupci osmi klubů v prohlášení, které má Deník k dispozici.

Rozpaky nad návrhem vyjádřil v odpovědi na dotaz Deníku i místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman, do jehož gesce spadají i neolympijské sporty. „U sportování dospělých lze rozdělení na olympijské a neolympijské sporty ještě pochopit, ale u dětí a mládeže je jednoznačným cílem, aby sportovalo co nejvíce dětí, bez ohledu na to, jaký sport dělají. U dětí a mládeže by neměl být žádný individuální klíč, v této věkové kategorii je potřeba podporovat sportování pro všechny," míní místopředseda ČOV. „Je to můj osobní názor, který ale celkově zaznívá celým sportovním spektrem, a tímto se řídí i Český olympijský výbor. U dětí a mládeže rozdíly neděláme."

Šuman na dotaz Deníku také uvedl, že s konzultacemi na podobné téma se na něj obracejí představitelé řady dalších měst v Česku. „Vždy jim řekneme náš názor, ale rozhodnutí je pak na orgánech města, které o tom rozhodují. Mimochodem se v této věci na nás obrátili i lidé z České Lípy," dodal Šuman.

Poštvou proti sobě stovky lidí

Na tom, podle jakých kritérií se budou dotace pro sport rozdělovat, dělala vloni speciální pracovní skupina sportovního výboru. „Na konci roku se to vyladilo ke spokojenosti všech. Pak se na začátku ledna sportovní výbor neuskutečnil a mezitím pár lidí začalo iniciovat nové zásady. Takže celá předchozí práce byla z rozhodnutí někoho najednou k ničemu," popisuje Štěpán Slaný, jak rozporuplná kritéria dotačního programu vznikala.

Ani Slaný, zástupce nejaktivnějšího sportovního klubu ve městě, si neumí vysvětlit, proč chce radnice zvýhodňovat několik sportů. „Podpoří tím sice sporty svých zastupitelů, ale poštvali tím proti sobě stovky lidí z klubů, kterým ublížili. Divím se, že jim to za těch tři sta až čtyři sta tisíc korun stojí," řekl Slaný.

„Jestliže se zastupitelstvo touto cestou opravdu vydá, vrátí se českolipský sport o dvacet let nazpátek a vyhloubí příkopy mezi jednotlivými odvětvími. Místo toho, aby sportovní kluby táhly za jeden provaz, přijde doba sporů o to, jaký sport je víc," stojí v závěru prohlášení osmi českolipských sportovních klubů. Kromě florbalistů jsou mezi nimi také kluby Karate Sport Relax Pavla Znamenáčka, SSC Karate Polák, házenkáři, Viper Club Česká Lípa, připravující mladé boxery a kickboxery, a taneční školy Duha a Enliven Centre. Prohlášení podepsal také vítěz ankety Nejúspěšnější sportovec Českolipska za rok 2014 kanoista Michal Šrámek.

Radnice z materiálů pro jednání zastupitelstva, které zveřejňuje na webových stránkách, tento bod nakonec zcela vyřadila. Ve středu ráno zveřejnilo vedení radnice na webu města toto prohlášení:

Dotace rozdělíme sportovcům do poslední koruny

Sdělujeme sportovní veřejnosti v České Lípě, aby nepodléhala poplašným zprávám o krácení dotací pro sportující mládež ve městě. Schváleno je 8,4 milionu korun a ty budou do poslední koruny rozděleny - ale trváme na tom, aby se to stalo spravedlivě, srozumitelně a transparentně.

I proto nebude na lednovém zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa dotační program pro sport předložen, ačkoli původně jsme byli připraveni ho projednávat. Stále ale není spravedlivý ani srozumitelný, protože je jen upravenou kopií dotačního programu z let minulých, s některými účelovými kritérii, které některé sporty zvýhodňovaly a jiné stavěly na okraj. Abychom předešli nedorozuměním, rozhodli jsme se ještě zorganizovat širokou diskusi se zástupci sportovních klubů a příjemců těchto dotací. Teprve výstupy této diskuse budou základním kamenem změny dotačního programu pro sport pro rok 2016, který pak předloží sportovní výbor. Diskuse se bude konat ve čtvrtek 18.2.2016 v 16 hodin v jednacím sále zastupitelstva města a jste na ni srdečně zváni.

Dodáváme, že počátkem roku 2015 jsme dali sportovnímu výboru pokyn, aby pro rok 2016 připravil zcela nová, transparentní a spravedlivá pravidla pro sport. Není naší vinou, že jsme na konci prosince roku 2015 zjistili, že se dotační program jen málo pozměnil. Ani opětovný pokus o co největší zjednodušení a zprůhlednění rozdělování veřejných prostředků není takovou podobu dotačního sportovního programu, jaký bychom si přáli. Navíc bohužel někteří zástupci sportovního výboru nyní šíří poplašné zprávy a vnášejí neklid do sportovního hnutí. Šíří ho hlavně ti, kteří si ze svých sportovních aktivit udělali výnosnou živnost a shlížejí svrchu na jiné, menší kluby či sporty. A nechápeme, proč nejvíc křičí ten, kdo z dotací získal vloni tři čtvrtě milionu korun a letos by byl tento příspěvek o několik desítek tisíc menší, ale přesto značný. My ale chceme dát šanci všem sportům, podpořit z peněz města široké sportovní příležitosti, nikoli jen krmit nenasytný sportovní byznys.