Právě jím a provozováním veřejných pohřebišť obecně se bude zabývat pracovní porada se zástupci obcí Libereckého kraje, která se uskuteční v pondělí 9. prosince na Krajském úřadě Libereckého kraje. V programu vystoupí jednotlivci, ale i spolky, které mají zkušenosti s obnovou německých hrobů a to nejen v Libereckém kraji, ale například na Chomutovsku.

Na závěr se představí i spolky, které nabídnou obcím pomoc s řešením problematiky opuštěných německých hrobů. „Právě v oblasti bývalých Sudet se téma německých hrobů týká každé obce či města,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.