Kdo je největším znečišťovatelem na Českolipsku? Co všechno uniká do ovzduší, vody či půdy? Údaje o znečišťování jsou nyní volně přístupné v Integrovaném registru znečišťování – databázi, kde údaje ohlašují samy průmyslové provozy.

V celostátním srovnání, které provedlo ekologické sdružení Arnika, má Českolipsko napříč různými kategoriemi výrazného zástupce pouze mezi podniky, které do ovzduší vypouští látky poškozující ozónovou vrstvu.

Provozovna na likvidaci elektroodpadu společnosti Praktik ve Stráži pod Ralskem má totiž šesté největší emise freonů v Česku. Podle aktuálních údajů vypustila za rok 2011 do ovzduší celkem 2,8 kilogramu freonů.

Otázka je, zda jde provoz na likvidaci starých ledniček považovat opravdu za znečišťovatele, resp. kolik kilogramů freonů by do ozónové vrstvy zamířilo, kdyby se staré lednice odborně nelikvidovaly.

Ještě v roce 2010 vypustila firma do ovzduší jen 1,4 kilogramu freonů, meziroční nárůst byl tedy dvojnásobný. „Je to ale dané tím, že jsme vloni likvidovali mnohem více ledniček než v roce 2010," vysvětlil Ing. Zbyněk Pěč, odpadový hospodář firmy.

Na seznamech znečišťovatelů se objevuje i státní firma – Diamo, konkrétně jeho strážská sekce Těžba a úprava uranu.  Ta vypouští do vody chemikálie nebezpečné pro organismy, které v ní žijí. Ročně to jsou stovky kilogramů. Diamo figuruje i v kategorii rakovinotvorných látek, která sleduje emise látek jako je azbest, benzen, arsen či formaldehyd.

Pravidelně se na seznam znečišťovatelů dostávají také farmy, hlavně kvůli únikům dusíku, které souvisejí s chovem hospodářských zvířat. Na Českolipsku patří v posledních letech mezi nejvýraznější farma Solany v Mimoni, kde mají chov prasat.