Sobotní program měl být také náhradou za zrušené dožínky, které v září nedovolila uspořádat opoždění sklizeň. U takto velké gastronomické události, kterou obvykle navštíví více než 2 500 lidí, je podle pořadatelů ze ZOD Brniště nesmírně obtížné dodržovat náročná protiepidemická opatření stanovená pro dobu opět vrcholící pandemie.

„Uskutečnění takto velké akce plné společné konzumace jídla a pití, zábavy a živého společenského kontaktu by mohlo přispět ke zvýšení epidemického rizika, což je to poslední, co si přejeme,“ uvedla Tereza Buzková z pořadatelské společnosti ZOD Brniště.