Kompromisním rozsudkem skončil první soudní spor mezi nájemníkem Stanislavem Kouřilem ze sídliště Sever v České Lípě a vlastníkem bytů CPI.

Soudkyně českolipského okresního soudu Alena Divíšková v pátek rozhodla, že Stanislav Kouřil sice musí platit zvýšené nájemné, ale částka je zhruba o dva tisíce korun nižší, než jakou požadovalo CPI Byty a.s. Soudkyně rovněž neuznala požadavek CPI na to, aby se nájemné zvyšovalo v průběhu let o takzvanou inflační doložku. Rozsudek nenabyl právní moci.

Neměli oporu v důkazech

„Jsem spokojený, že to takhle dopadlo. Na druhou stranu ale není nikde psáno, že tu za rok nebudu zase,“ řekl po vynesení verdiktu Stanislav Kouřil.

CPI Byty a.s. zažalovalo několik nájemníků ze sídliště Sever, protože se s nimi nedohodlo na výši deregulovaného nájemného. Konkrétně Stanislav Kouřil odmítl přistoupit na to, že by měl za dvoupokojový byt ve třicet let starém panelovém domě platit namísto dosavadních 1,9 tisíc korun nájemného zhruba 2,6 tisíce. Částka by se mu navíc měla navyšovat v průběhu let o inflaci. Protože nepodepsal dodatek ke smlouvě, CPI promptně zvedlo nájemné na 4,5 tisíce korun, o něž se soudilo.

„Požadovaná částka neměla oporu v důkazech ze strany vlastníka bytů. Soudní znalec porovnával nájem podle realitního trhu a inzerátů realitních kanceláří v celé České Lípě. Nerozlišoval lukrativní lokality, že se jedná o rekonstruované byty. Posudek nebyl objektivní,“ vysvětlila soudkyně Alena Divišková.

Sever - problémová lokalita

Ta podle svých slov vycházela při rozhodnutí z vlastních zkušeností a znalostí České Lípy. „Sídliště Sever je jednou z nejproblémovějších lokalit ve městě, není udržované. Byt žalovaného nelze proto srovnávat s podobnými byty v jiných částech města. Proto jsem nepřihlížela ke znaleckému posudku,“ doplnila soudkyně.

Ta na druhou stranu ale zohlednila částku, jakou platí ostatní nájemníci typově stejného bytu na sídlišti Sever. Stejně jako to, že CPI začalo po letech s opravami na sídlišti a je předpoklad, že bude pokračovat.

„Nájemce je povinen měsíčně platit nájemné ve výši 2 592 korun pro rok 2011. Částka je přiměřená lokalitě a odpovídá nájmu v místě a čase obvyklém,“ rozhodla soudkyně Divíšková s tím, že při stanovení částky přihlédla také k cenové mapě.

„Nárok na takzvanou inflační doložku CPI Byty nemá. Nelze předjímat, jakým způsobem ovlivní inflace realitní trh,“ doplnila Alena Divíšková.

Protože byl větší procesní úspěch na straně Stanislava Kouřila, musí podle rozsudku uhradit CPI soudní náklady.

CPI Byty a.s. vlastní v České Lípě zhruba sedmnáct stovek bytů na sídlištích Sever a Kopeček. Protože podle zákona skončila regulace nájemného v takřka celé republice ke konci loňského roku, vyjednávala společnost s nájemníky několik měsíců o nové, podstatně vyšší, ceně nájemného. Podle původního návrhu měla v příštích třech letech stoupat činže ze současných šestačtyřiceti korun za metr o deset až patnáct korun podle velikosti bytu.

S tím však nájemníci nesouhlasili a hromadně odmítali podepisovat dodatky ke smlouvám jak v prvním tak i v druhém kole vyjednávání.

Díky tomu docílili toho, že CPI ustoupilo ze svých původních požadavků. Například u bytu tři plus jedna se nájemník po třech letech dostane na průměrnou cenu šedesát čtyři korun za metr oproti původním šestasedmdesáti korunám. Většina nájemníků na dané podmínky přistoupila.

Do paneláků se víc než třicet let neinvestovala téměř ani koruna. Loni začalo CPI s výměnou oken.