Více než šedesát milionů korun investovala letos do obnovy svého bytového fondu v České Lípě společnost CPI Byty. Ta chce od září 2012 odpojit sídliště Sever od centrálního vytápění a přejít na vlastní zdroj.

Hlavní objem investic směřoval do výměny dřevěných oken za plastová. Původně bylo v plánu výměnu rozložit do tří let, nakonec má však nová okna většina ze sedmnácti stovek bytů, které v České Lípě firma vlastní.

Za vyšší nájemné bude lepší bydlení

„V České Lípě došlo k největšímu objemu prací a investovaných prostředků v poměru k množství bytů,” doplnil obchodní ředitel společnosti Daniel Bacík. Peníze podle něj směřovaly také do menších oprav bytů a domů a zajištění bezpečnosti vybraných vchodů.

„Chceme, aby nájemníci viděli, že mezi výší nájemného a kvalitou bydlení je skutečně úměra,” řekl.

Investice budou pokračovat i v příštím roce, předběžně firma počítá s dalšími 25 miliony korun. „Zhruba milion půjde do výměny zbývajících oken, dalších pět je vyčleněno na obnovu vstupních a společných prostor z důvodu bezpečnosti a většího komfortu bydlení a 18 milionů půjde na opravy různého charakteru a údržbu jednotlivých domů a bytů, ať už jde o fasády, střechy nebo technické vlastnosti domů,” dodal Bacík.

Vytápění zajistí vlastní kotelny

Nemalé peníze investovala společnost CPI také do zahájení projektu, jehož cílem je změna vytápění sídliště Sever.

„S ohledem na neustále rostoucí ceny energií stále větší část měsíčních plateb tvoří právě náklady na služby a energie. Považujeme za prvořadou věc pokusit se tyto náklady snížit a nájemníkům tak část výdajů ušetřit. Jedním z těchto dlouhodobých úkolů je proto přechod sídliště Sever na vlastní zdroj vytápění, se kterým počítáme od září 2012,” uvedl Bacík.

Původní plány CPI počítaly s přechodem na vlastní vytápění už letos na podzim, plán ale nabral zpoždění, když stavební úřad na jaře stavby kotelen zastavil.

Odpojení zhruba 1700 domácností CPI od centrálního vytápění se brání Českolipská teplárenská ze skupiny MVV, která je ve čtyřicetitisícovém městě dominantním dodavatelem tepla. Odpojení tak velkého počtu domácností by pro teplárnu znamenalo ztrátu zhruba patnáctiprocentního ročního odběru, což by přineslo zdražení tepla až o 50 korun za gigajoule.

Podle mluvčí CPI Michaely Winklerové se ale CPI plánu na odpojení nevzdává. „Ceny z centrální teplárny jsou vysoké a my je nemůžeme ovlivnit, proto chceme vlastní kotelny,” vysvětlila Winklerová.