Přijít o střechu nad hlavou dnes může prakticky každý. Ztráta zaměstnání, dlouhodobá nemoc nebo třeba i rozvod. Nepříjemné životní situace, kvůli nimž mohou mít lidé velké potíže hradit základní poplatky spojené s bydlením. S končící regulací nájemného ke konci letošního roku jsou obavy lidí daleko větší.

Zřídili fond

Pro své nájemníky zřídila společnost CPI Byty, která vlastní zhruba sedmnáct stovek bytů na českolipských sídlištích Sever a Kopeček, sociální fond. Jeho prostřednictvím chce firma pomoci všem svým nájemníkům, kteří se dostanou do sociální nouze.

„Pro příští rok jsme do fondu vyčlenili milion korun. Žádat o příspěvek mohou všichni naši nájemníci bez ohledu na výši nebo režim nájemného, kterým jejich sociální situace znemožní dostát svým závazkům spojeným s nájemní smlouvou,“ vysvětlil obchodní ředitel CPI Byty Daniel Bacík.

Snahu společnosti podle ankety Deníku někteří obyvatelé sídlišť vítají, jiní jsou skeptičtí.

„Nedovedu si představit, kdo objektivně zhodnotí danou situaci, aby měl člověk nárok na pomoc. Vlastně ani nevím, jestli se mám smát. Během tří let nám zvednou jednou tolik nájem a na druhou stranu tu budou dělat populistická gesta,“ reagoval Jan ze Severu.

Za dobrou věc považuje zřízení fondu Ivana Fírerová: „Po dlouhé době se konečně taky udělá něco ve prospěch nájemníků.“

Dají na poplatky

Podle Bacíka nemá společnost v úmyslu suplovat stát a existující sociální pomoc, jako je například příspěvek na bydlení.

„Může však dojít k případům, kdy i nepatrná pomoc z naší strany usnadní lidem další kroky při řešení jejich problémů také s úřady,“ doplnil Bacík.
V souvislosti s tím zdůraznil, že finanční pomoc nebude směřovat na samotnou výši nájemného ale výhradně na poplatky, mimo jiné z prodlení nebo za výměnu bytu kvůli zdravotním důvodům.

A jak na to? Na webu nebo v klientských centrech CPI Byty budou mít lidé k dispozici formuláře. Ty vyplní a doloží potvrzení z úřadu práce, ze správy sociálního zabezpečení nebo od lékaře. Všechny žádosti každý měsíc posoudí komise, která rozhodne o jejich oprávněnosti.

„Chceme, aby nájemníci neutíkali před problémy, ale řešili je. Neplacení nájemného a nárůst poplatků z prodlení může přerůst v daleko vážnější potíže,“ shrnul Daniel Bacík.