„Ministr práce a sociálních věcí potvrdil, že našemu odborovému svazu bude poskytnuta dotace ze státních prostředků ve výši třicet milionů korun k řešení tíživé sociální situace zaměstnanců a bývalých zaměstnanců skláren a porcelánek v rámci skupiny Bohemia Crystalex Trading a Porcela Plus, kterým jejich zaměstnavatelé dluží mzdu, náhradu mzdy a odstupné,“ potvrdil Vladimír Kubinec.

O konkrétní rozdělení prostředků dotace pro jednotlivé příjemce rozhodne porada předsedů základních organizací, která se uskuteční v úterý 17. března 2009.

Vladimír Kubinec upřesnil, že by peníze z dotace mohlo dostat až pět tisíc lidí. Rozdělovat budou stejným dílem, tudíž na každého připadnou asi čtyři tisíce. Vzhledem k výši průměrného platu ve zkrachovalých sklářských firmách, který se pohyboval kolem 14 000 korun, je částka čtyři tisíce spíše jen symbolickou položkou. Ve sklárnách ale často pracovaly celé rodiny, a tak každá pomoc přijde vhod.

„Vzhledem k tomu, že poskytnutím této dotace dojde k naplnění všech požadavků, za které členové našeho odborového svazu dvakrát demonstrovali před Úřadem vlády, bude po schůzce předsedů základních organizací pravděpodobně odvolána demonstrace ohlášená na den 30. března 2009,“ dodal Vladimír Kubinec.