Sociální demokraté proto podle předsedkyně klubu Romany Žatecké odmítli podpořit nezodpovědný přístup k veřejným financím a nehlasovali pro předložený návrh rozpočtu.

Do kasy čtyřicetitisícové České Lípy přiteče v roce 2012 zhruba 513,6 milionů korun. Na straně výdajů je ale 575,5 milionů. Chybějící téměř 62 miliony se doplní z investičního fondu města.

„Nemůžeme akceptovat, že vedení města sestavilo rozpočet, podle kterého vydá o téměř 62 milionů korun víc, než získá. A pro zakrytí propadu sahá opět do investičního fondu. Jejich tvrzení, že rozdíly budou o tuto částku navíc posíleny, je hodně odvážné. Pokud by totiž příjmy takto posíleny nebyly, byl by rozpočet deficitní. Odmítáme takovou manipulaci s argumenty. Způsob, jakým vedení města hospodaří s veřejnými prostředky, je z našeho pohledu kritickým rabováním prostředků na investiční akce,“ uvedla Romana Žatecká.

Největší investicí města pro příští rok je zapůjčení 36 milionů korun na dokončení cyklostezky Varhany ve prospěch svazku obcí. Ten aby mohl čerpat přiklepnutou evropskou dotaci, musí stavbu takzvaně předfinancovat, na což nemá dostatek peněz.

Donorem se tak stala Česká Lípa, která je rovněž členem Svazku obcí Varhany. Bezúročně půjčené miliony se do investičního fondu města mají vrátit do dvou let. „I když město získá dotaci ve výši 90 % z 36 milionů korun na cyklostezku Varhany, tak stále zůstává deficit ve výši téměř třiceti milionů korun,“ podotkla Žatecká.

Ta vysvětlila, že sociální demokraté chtěli v rozpočtu na příští rok zohlednit především sociální oblast. V souvislosti s vládní sociální reformou očekávají že se zhorší životní situace daleko většího množství lidí, než tomu bylo doposud. „Jsme přesvědčeni o tom, že prvotní povinností města je starost o občany, kteří v něm žijí,“ doplnila Žatecká.

Proto mimo jiné navrhovali zřízení položky „příspěvek pro chudé“, na nějž by se mohlo z oblasti sportu převést 300 tisíc korun. Peníze měly být určeny výhradně na nákup základních potravin pro stovku nejchudších Českolipanů. Návrh ale neprošel s tím, že v České Lípě je dostatečně fungující sociální síť v podobě N-centra a stacionáře.

„Sociální necitlivost vedení města k lidem, kteří žijí na hranici nouze nebo se v ní v důsledku reforem v nadcházejícím roce mohou ocitnout, je šokující,“ odsoudila Žatecká.

Nepodporují sociálně slabé

V souvislostí s tím připomněla, že město věnuje každý rok milion korun pořadateli festivalu vážné hudby a další nepřiměřeně vysoké částky jdou na různé oslavy.

„Ale není ochotné věnovat tři sta tisíc korun, aby podrželo každý měsíc stovku nejslabších a nejzranitelnějších skupin svých obyvatel nákupem základních potravin. Starostka Hana Moudrá nechce být u toho, až se bude stovka chudých vybírat, prý je to výběr diskriminační. Paradoxem je, že radnici v Plzni vedené ODS diskriminace na mysl nepřišla a pěti stům svých chudých jako první město v zemi nabídla v době sociálních propadů pomocnou ruku srovnatelnou se systémem potravinové pomoci potřebným v Evropské unii,“ srovnala Romana Žatecká.

Opoziční zastupitelé ČSSD rovněž kritizují, že podpora sociální oblasti prostřednictvím grantů zůstala ve výši 250 tisíc korun a jimi navrhované navýšení na půl milionu korun neprošlo přes koaliční zastupitele.

„Sociální necitlivost projevilo vedení města i v postupu vůči službě pro seniory Autosenior, která končí. Přitom podporu této konkrétní služby měla ODS ve svém volebním programu. Tato služba má být údajně nahrazena výhodnější službou pro seniory,“ dodala Romana Žatecká.