Právě k tomu slouží každoroční čtenářský happening zvaný Noc literatury. Během něho se odehrává simultánní čtení úryvků knižních novinek na neobvyklých místech. Letošní ročník celonárodní akce proběhne tuto středu 10. května od 19.00.

Konkrétně v České Lípě bude těchto míst pět. Kromě českolipské radnice, Domu dětí a mládeže Libertin, vegetariánské jídelny Šambhala a čítárny městské knihovny se připojí i redakce Českolipského deníku. Lokalitám vždy odpovídá výběr literárních děl i interpretů, takže zatímco na radnici bude starostka České Lípy Romana Žatecká předčítat úryvek románu Bezstarostnost francouzské spisovatelky Karine Tuil, výbušné dílo nejen o politice, autor těchto řádků přečte část knihy A co to má co dělat se mnou? švýcarského novináře maďarského původu Sachy Batthyanyho. Ten ve své vloni vydané autobiografické knize s ironickým nadhledem popisuje objev rodinného válečného tajemství.

„Úryvky jsou doufám vybrány tak, aby posluchač dostal chuť přečíst si knihu celou," říká ředitelka Městské knihovny v České Lípě Dana Kroulíková.

Jedno sezení potrvá necelou půlhodinu. Posluchači se tak budou moci včas přesunout mezi jednotlivými scénami.

Kdy a kde se bude číst v Lípě?

19:00 Obřadní síň MÚ (Náměstí T. G. M. 1)

19:30 Českolipský deník

(Mariánská 216/2)

20:00 Jídelna Šambhala

(Zámecká 53/19)

20:30 DDM Libertin (Škroupovo náměstí 138/3)

21:00 čítárna Městské knihovny (náměstí T. G. M. 170)