Nic se nemění. Cyklisté budou mít i v dalších osmi letech v národní přírodní památce Peklo status „nežádoucí". Zákaz průjezdu unikátním údolím ale řada z nich porušuje. V příštích letech se jim to ovšem může vymstít. Ministerstvo životního prostředí chce v Pekle zvýšit kontroly, aby odradilo cyklisty i majitele čtyřkolek.

Vyplývá to z nového Plánu péče o národní přírodní památku Peklo, který se v těchto dnech připravuje a jenž zpracovali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny. Do půlky března mohou organizace či obyvatelé dotčených měst posílat na ministerstvo své námitky.

„Údržbou příčných zábran na okrajích Pekla a zvýšenou kontrolou je třeba zamezit vjezdu cyklistů, čtyřkolek a motocyklů, kteří „offroadovou" jízdou likvidují stezky a jejich přilehlé okolí," stojí doslova v novém plánu péče, který bude platný pro roky 2014 až 2022.

Kromě cyklistů si ekologové chtějí „došlápnout" také na táborníky a některé další nocleháře, kteří přespávají v úkrytu skalních převisů uvnitř údolí. „Je to negativní faktor. Problém jsou odpadky i opakované obývání převisů pravidelnými návštěvníky. V některých převisech bylo po archeologických průzkumech zjištěno upravování terénu pro zvýšení komfortu noclehu, což vedlo k devastaci archeologických vrstev, včetně těch mezolitických," varují ekologové.

Tůně i padlé stromy

Nový plán péče také navrhuje, aby se v Pekle, v nivě Robečského potoka, začaly vytvářet a udržovat různě velké tůně. „Jsou vhodné pro společenstva živočichů vázaných na stojaté vody a mokřady, například vážky a obojživelníky. Je to žádoucí opatření pro zvláště chráněné druhy živočichů," píše se v plánu s tím, že ekologové doporučují velké tůně vytvořit na světlejších místech při okrajích údolí.

Ministerstvo navíc garantuje, že stát by na vytváření a údržbu tůní poslal až 250 tisíc korun, což je vůbec největší položka v tabulce nákladů na zásahy, které uhradí stát.

Nový plán pochopitelně dál počítá s turisticky nejatraktivnější složkou v Pekle, což jsou celé koberce chráněných bledulí jarních. Dokument počítá s tím, že v případě bledulí se bude uplatňovat téměř sterilní bezzásahový režim. „To znamená zachovat přirozené koryto vodního toku, stávající hladinu vody a v lesích provádět pouze nezbytné lesnické zásahy. Občasné pády stromů jsou přirozenou součástí vývoje lesa a nijak neohrožují výskyt bledule jarní," upozorňují ekologové.