Těch několik týdnů uteče jako voda a rodiče si povedou děti k zápisu do první třídy. Okamžiky, kdy rodiče tají jako led, jak zrovna ten jejich Karlík nebo Anička bravurně zvládají test u zápisu si většina z nás nafotí a ještě po letech se nad fotografií rozplývá. Ne vždy ale dítě ukáže skutečně, co zvládá. Rodiče ho často u zápisu stresují tím, jak mu dávají patřičně najevo, že je důležité, aby neudělalo chybu.

Prohlédněte si fotky ze dne otevřených dveří na českolipské ZŠ Sever

„U nás ve škole probíhá zápis odlehčenou, hravou formou,“ poznamenal k nadcházejícímu období zápisů ředitel Základní školy 28. října v České Lípě Libor Šmejda. Samozřejmě, že děti mají oporu také v učitelkách, které dětem s testem pomáhají. Tady se ukáže, jak moc je dítě na svůj věk zralé.

Zavažte si tkaničky

„Vyplněný pracovní list napoví, jestli dítě není v některém ze segmentů, ze kterého by mělo projít, zpožděné,“ upřesnil Šmejda. Mezi dovednosti, které musí dítě zvládnout, patří jednoduché počty, rozeznávání barev a také základní znalosti tvarů. V testu se nevyhne nakreslení postavy se všemi částmi.

„Dbáme na to, aby děti neměly logopedické problémy, to znamená, aby neráčkovaly a neměly sykavky,“ upřesnila jedno z kritérií pro zápis do prvních tříd zástupkyně ředitele Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Lubomíra Hejnová. Mezi dovednosti patří i jednoduché porovnávání čísel, které je větší a menší, pojmenování základních věcí kolem sebe, jako třeba ovoce, zeleniny nebo zvířat.

„Budoucí prvňáček by u zápisu měl vědět, jak se jmenuje, znát adresu svého bydliště a měl by si umět zavázat boty,“ vypočítává Lubomíra Hejnová a pokračuje: „Někteří rodiče sice argumentují tím, že boty jsou na suchý zip, ale zavazování tkaniček je opravdu jeden ze základů, který má žák v první třídě zvládnout.“ Budoucí žák by měl být soběstačný, přiměřeně věku a také by si měl do školy přinést základní návyky a to nejen hygienické.

Může dozrát

„Hodně si všímáme držení tužky, protože velmi často se dostaví k zápisu děti s poruchou grafomotoriky,“ doplnil Libor Šmejda. Pro psaní je pak správné držení tužky opravdovou nezbytností. Není výjimkou, když dítě dostane na základě testu odklad nástupu do první třídy o jeden rok. Tento verdikt se obvykle dostaví, jestliže jsou pochybnosti o zralosti dítěte.

„Někteří rodiče odklad vítají a správnost rozhodnutí většinou potvrdí pedagogicko psychologická poradna nebo pediatr,“ upozornila Hejnová s tím, že ještě v prvním pololetí první třídy může učitel doporučit odklad, tentokrát už bez vyjádření poradny nebo dětského lékaře. Rozhodnutí je vždy na rodičích. Podle zástupkyně ředitele ZŠ Dr. M. Tyrše jsou nejčastější příčinou odkladu logopedické vady a celková nezralost.

„Od zápisu k nástupu do první třídy uběhne půl roku a to je doba, za kterou může dítě udělat ve svém rozvoji ohromné pokroky,“ říká ze zkušenosti ředitel ZŠ 28. října Libor Šmejda. Tento rok by se k zápisu na českolipské základní školy mělo dostavit necelých čtyři sta šedesát dětí.

Dostanou odklad

„Letošní počet prvňáčků je odhad podle matriky. Z minulých let víme, že se nakonec rozchází počty zapisovaných, zapsaných a těch, co v září skutečně nastoupí,“ sdělila mluvčí českolipské radnice Kateřina Kotková.

Na základě uplynulých let, zhruba čtvrtině dětí bude reálně hrozit odklad nástupu do první třídy a rodiče si toto doporučení budou muset vyslechnout. To je chvíle, kdy si musí uvědomit, jestli je dítě opravdu dostatečně zralé na nástup do první třídy. O tom se přesvědčí 11. února, kdy na českolipských základních školách proběhne zápis do prvních tříd.

Tomáš Mařas