Desítky cisteren s močůvkou vyváží společnost Biochov na louky nedaleko Cvikova. Jejich jednáním se zabývali ekologové z odboru životního prostředí novoborského městského úřadu i cvikovské zastupitelstvo.

„Odhaduji, že Biochov vyvezl padesát cisteren s močůvkou, to je odhadem pět set kubíků močoviny. Odhaduji, že možná polovinu rozvezli a polovinu vypustili na jedno místo na pastvinách,“ popisuje Jaroslav Mareš ze Cvikova. Nelíbí se mu, že močůvka stéká z louky do údolí, kde teče potůček.

„Zákon o hnojivech zakazuje hnojit, když je zem promrzlá do hloubky pěti centimetrů nebo když je půda nasáklá vodou. To je současný stav,“ pokračuje Jaroslav Mareš. Močůvka se tudíž nemá kam vsáknout a hrozí nebezpečí, že potůčkem se dostane do vodních toků a znečistí pitnou vodu. Vzorek vody, která je na loukách poblíž Cvikova, vypadá ve skleněné sklenici opravdu nevábně: zelenožlutá páchnoucí tekutina.

Stížností Jaroslava Mareše se zabýval Městský úřad ve Cvikově za účasti pracovnice vodoprávního úřadu v Novém Boru a zástupce firmy Biochov.
„Odborníci se po prohlídce místa vyjádřili, že Biochov ničím neporušuje zákon. Voda, kterou Jaroslav Mareš přivezl, je takzvaná oplachová voda ze senážní jímky, která má mírně překročené limity dusičnanů,“ sdělil k výsledku tajemník městského úřadu Zdeněk Peter. Doplnil, že podle informací zemědělské firmy na toto místo vyvezli asi dvacet cisteren.

Místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla potvrzuje, že na místě viděli hnojení močůvkou a kontrola nezjistila žádný problém. „Jsem rád, že se hnojí takto a ne chemicky,“ komentoval. Automobily s cisternami používají cesty, která patří městu. S ohledem na jarní počasí se cesta stala pro normální automobil takřka neprůjezdnou a i cisterny měly problém, proto vyjezdily další pruh na sousedním poli.

„Byla tu krásná šotolinová cesta, kterou se dalo projet na kole. Teď je to jen pro terénní auto,“ říká Jaroslav Mareš. V tomto ohledu mu Jaroslav Švehla dává za pravdu. „Je to městská veřejná cesta. Zástupce Biochovu přislíbil, že jakmile se upraví klimatické podmínky, cestu upraví tak, aby byla zase v pořádku,“ řekl Deníku místostarosta Cvikova.