14. dubna 1729 na Zelený čtvrtek byly postaveny tři kříže. Na druhý den na Velký pátek proběhly na tomto místě poprvé pašijové hry o utrpení a umučení Páně. Pašije se vydařily a byly pak hrány až do roku 1765, ale přesunuly se na cvikovském náměstí. Základy ke stavbě Božího hrobu byly položeny v květnu 1730. Ten byl zbudován z pevného kamene a nad ním postavena dřevěná stříška s podloubím.

Roku 1742 byla postavena cesta ze Cvikova ke kapli na Kalvárii. Cesta na kopec brzy dostává ráz křížové cesty a podél ní byla jednotlivá zastavení - kapličky s dřevěným obrazem některého z výjevů 14 zastavení. V roce 1830 větrná smršť zničila Kalvárii. Zničen byl také 105 let stojící kříž. Svízelné poměry těchto let zabránily, že v tomto roce nebyla provedena plánovaná přestavba kaple Božího hrobu, která nestačila pojmout velké zástupy poutníků, kteří přicházeli z Čech i Německa.

Krásy Lužických hor.
Jarní Lužické hory vybízí k procházkám, výletům i pití piva

Přestavba přišla až roku 1845 a její nynější vzhled pochází z té doby. Dřevěná zastavení křížové cesty zchátrala a byla v roce 1845 nahrazena kamennými. Obrazy jsou dílem řezbářské firmy Meyer z Mnichova. Později se toto místo klidu a romantiky stalo místem vzpomínek na zemřelé, zvláště z první světové války. Na kamenech za kaplí bylo přes 80 bronzových tabulek se jmény padlých. Před každou z nich zářilo světlo ve skleněném kahanu. Teprve po roce 1991 ji cvikovský městský úřad nechal opět zrenovovat.

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události

1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Křížová cesta, někdy podle jejího cíle nazývaná Kalvárie, je symbolická cesta sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Zahrnuje dění kolem jeho odsouzení Pilátem Pontským, nesení kříže po Via Dolorosa a ukřižování na hoře Golgota (Kalvárie). Pouť na křížové cestě vykonávají římskokatoličtí křesťané nejčastěji v postní době a na Velký pátek. Procházejí se jednotlivá zastavení za modlitby, meditace a zpěvu.
Zdroj: wikipedia.org