Stavbu, která vyšla na necelých 26 milionů korun, provede forma Omlux a hotovo by mělo být nejpozději příští rok v červenci. Projekt odpovídá cestě úspor energií, kterou se vydal Liberecký kraj. „Na budovách, kde sídlí příspěvkové organizace, uplatňujeme chytrá a šetrná řešení. Díky tomu vyhovují standardům 21. století,“ sdělil hejtman Martin Půta. Jako příklady v praxi uvedl obchodní akademii v České Lípě, kde chytře hospodaří s dešťovou a šedou vodou, či rozšíření Domova a Centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou, které jsou v pasivním standardu.

Tepelné izolace se dočkají i atikové zídky na střeše. Nová krytina střechy bude fóliová, původní závětří na terasách nahradí nová s bílými hliníkovými rámy. Nadzemní část bude po zateplení opět obložena černým keramickým obkladem v původním rozměru. „Chtěl bych ocenit zejména to, že i když má Léčebna respiračních nemocí ve Cvikově příjmy od zdravotních pojišťoven, nečerpá svůj vlastní provozní příspěvek a je schopná si na provoz vydělat sama,“ zdůraznil radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Díky systematickému vylepšování poskytuje cvikovský areál vhodné zázemí pro léčbu respiračních chorob. Dětská část prošla v letech 2020 a 2021 rekonstrukcí za 10,5 milionu korun. Obnovy se dočkaly vnitřní prostory pavilonu C, budova se zateplila a došlo k výměně oken a celkové úpravě okolí. Byly vybudovány nové toalety, herny dostaly nové vybavení, dětem nově slouží tři kolotoče a keramická dílna. Do Martinova údolí dorazil nový traktůrek, výměnou prošel nákladní výtah a opravy se dočkaly sprchy. „Během posledních dvou let bylo ve cvikovské léčebně proinvestováno celkem 37 milionů korun,“ přiblížil ředitel léčebny Rudolf Focke.

Loni na podzim zažil stavební úpravy také pavilon Léčebny respiračních nemocí v Martinově údolí. Může se pochlubit novým zateplením, okny s elektrickými venkovními žaluziemi a zrekonstruovanou střechou. „Náklady činily dvacet milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci 7,1 milionu, zbylé výdaje se hradily z rozpočtu Libereckého kraje,“ informoval náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky Zbyněk Miklík

V současné době v dospělé části léčebny finišují práce na projektu s názvem Investice do rozvodů kyslíku, rozvodů vzduchu a jejich výroby. Tímto počinem se plicní sanatorium zařadí mezi špičková zařízení v celé republice. „Léčebna nyní stojí před zásadní rekonstrukcí plynové kotelny s nainstalovaným výkonem 4 x 525 KW. Projekty budou dokončeny na konci letošního srpna a bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele,“ nastínil plány Focke.

Vedení léčebny také prověřuje možnost nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 200 kWp. I tento krok by měl zásadně pomoci snížit energetické náklady léčebny.

close Dětská léčebna respiračních nemocí ve Cvikově info Zdroj: Deník/Petr Pokorný zoom_in Dětská léčebna respiračních nemocí ve Cvikově V roce 1908 se Spolek pro plicní choroby ve Cvikově usnesl, že založí ústav pro léčení tuberkulózy. Vybral pozemek pod Kalvárií a koncem roku 1910 dokončil stavbu Českého zemského jubilejního ústavu pro skrofulosní děti. V bývalé restauraci byla správa ústavu a kanceláře. Ošetřovatelskou službu vykonávaly sestry z řádu Vincenta de Pauly. V roce 1926 bylo zařízení přejmenováno na Zemský ústav pro tuberkulózní děti a mělo 30 pacientů v zimě a 60 v létě. Za tři roky byla zahájena rekonstrukce starých a stavba nových pavilonů, dokončena byla v roce 1934. Léčebna měla tehdy 200 lůžek a patřila k nejmodernějším ústavům svého druhu ve střední Evropě.

Po mnichovských událostech se děti i český personál odstěhovaly do zemského ústavu v Luži a objekty později sloužily jako německý válečný lazaret. Po válce se zařízení vrátilo svému původnímu účelu, léčení tuberkulózy dětí. Po snížení výskytu onemocnění tuberkulózou se v roce 1961 zařízení změnilo v Dětskou léčebnu pro nespecifická onemocnění plic a horních cest dýchacích se 150 lůžky. Od července 1991 je Dětská léčebna Cvikov samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Výraznou dominantu léčebny tvoří  funkcionalistický  železobetonový věžový vodojem z 30. let 20. století.