Cvikovští přidělují k domkům maximum barevných popelnic. Konkrétně od léta tady pro lepší třídění odpadů v rámci pilotního projektu poskytují majitelům rodinných domů vlastní popelnice i na papír a plasty. Hojně využívané jsou od jara do podzimu i ty hnědé na posekanou trávu.

„Nemáme žádný problém s odpady, systém jejich likvidace soustavně vylepšujeme,“ prohlásil starosta města Cvikov Jaroslav Švehla. Na mysli má třeba zřízení a dobré fungování sběrného dvora, hojně využívaný odvoz bioodpadů přímo od jednotlivých domků či zahrad, nebo letošní novinku v podobě pilotního projektu. Jeho prostřednictvím poskytuje město každému zájemci ve Cvikově a v Drnovci i modrou a žlutou popelnici.

„Zhruba od léta požadujeme od naší svozové firmy, aby měli lidé ve Cvikově a Drnovci možnost svážet papír a plast od jednotlivých domů. Ke svým domům tam tak zájemci dostali modré a žluté popelnice o objemu 240 litrů,“ uvedl Švehla. Celkem tak už ve Cvikově jsou nové barevné nádoby na papír a plast na 156 místech, což je zhruba 300 popelnic. Zkušební intervaly na jejich svoz jsou zatím určené na 14 dní u plastů a měsíc u papíru, jelikož tyto komodity tolik nezapáchají.

Ohňostroj ve Cvikově.
Pivovar oslavil sedmé narozeniny. Oblohu nad Cvikovem rozzářil ohňostroj

„Fungování a intervaly budeme ještě do konce roku vyhodnocovat. Když se systém osvědčí, rozšíříme ho na celé město, tedy i na Lindavu a Trávník,“ podotkl Švehla. Podle něj, v případě dalších zájemců z řad občanů stačí o modrou a žlutou popelnici na radnici jen požádat.

U panelových domů zůstávají pochopitelně dál kontejnery a kontejnerová hnízda na tříděný odpad. Starosta Švehla si pochvaluje i velký zájem místních o hnědé popelnice, jejichž letos poslední svoz proběhne právě nyní, 3. prosince. Ve Cvikově už je používají na bioodpad ze zahrad druhým rokem.

„Kdo měl zájem dostal k svému domku nebo zahradě hnědou popelnici na svoz biologického odpadu. Po městě tak máme sedm stovek těchto popelnic,“upřesnil starosta Cvikova s tím, že i tento sezónní svoz pomohl snížit celkovou produkci komunálního odpadu. „Do té doby nám lidé běžně do černých popelnic bioodpad vyhazovali. Jelikož nejdražší je vozit komunální odpad do spalovny nebo na skládku, i tím, že poskytneme hnědé popelnice šetříme,“ uvedl Švehla a vyzdvihl, že hnědé popelnice jsou proto pro město výhodné, ale zároveň jsou vítanou službou obyvatelům. „Zájem byl velký a fungují bez jakýchkoliv problémů,“ dodal. Za velké plus starosta pokládá, že ve městě funguje navíc sběrný dvůr, který služby občanům Cvikova nabízí zdarma. „Samozřejmě jeho provoz něco město stojí, ale od jeho zřízení zase téměř zmizely černé skládky. Na ty jsme trpěli dlouhá léta,ale teď jsou lidé zvyklí vozit velkoobjemový odpad, kusy starého nábytku a vše co nelze roztřídit právě tam,“ uvedl.

Flaškostromeček.
Ve Stráži pod Ralskem postavili a rozsvítili unikátní flaškostromeček

Od svozové firmy Marius Pedersem mají Cvikovští na některých místech také šedivé popelnice na plechovky a červené na tetrapacky. „Ty ale nejspíš zrušíme, protože už budeme moci dávat plechovky a tetrapacky do plastů, jelikož firma na vytřídění už využije novou třídící linku,“ řekl Švehla.

Jak upřesnil vedoucí finančního odboru Petr Bobelák, za svoz a likvidaci odpadu za uplynulý rok zaplatili 7 milionů 88 tisíc korun a vybrali 3 miliony 71 tisíc korun. Čtyřmilionový rozdíl doplácí město. „Vybíráme na obyvatele stále 600 Kč na osobu. Zvyšovat zatím nechceme, i když zákon nám umožňuje cenu zvyšovat až do 1200 korun,“ komentoval starosta Švehla.

„Čtyřmilionový doplatek za likvidaci odpadů je sice hodně peněz, ale zase máme čisté město, netvoří se nám tady černé skládky a říkáme, že to co lidé vytřídí, tak se nám neprojeví v kategorii komunálního odpadu, který je na tom vůbec nejdražší položkou,“ řekl cvikovský starosta. Je přesvědčen, že proto se městu vyplácí úsilí omezovat množství komunálního odpadu, který je nutné svážet do spalovny nebo na skládku. „Odpad se musí, co nejvíce vytřídit , to je nejdůležitější, proto si myslím, že i tyto kroky, které jsme zavedli, jsou velmi vhodné a dosavadní systém vylepšují.

V útulku Dogsy pokřtili benefiční kalendář.
V útulku Dogsy pokřtili benefiční kalendář. Patronkou se stala zpěvačka Sharlota

Nejlépe zlikvidovaný odpad je ten, který nevznikne vůbec. Pokud doma lidé třídí, tak jim toho do běžného komunálního odpadu už opravdu mnoho nezbude,“ přiblížil Švehla.

Město Cvikov aktuálně umožňuje na dvou místech sběr domácích olejů, ten chce ještě rozšířit o další sběrné nádoby. Lidé je do nich mohou v uzavřených nádobách vhodit a nemusí je vylévat do kanálu, což pak zanáší čističku. „Tyto oleje se nechají zpětně využít. Je to jako surovina, která nemusí končit v kanalizaci,“ sdělil Jaroslav Švehla.