Chodník a cyklostezka ze Cvikova do Svoru jsou dva různé projekty, které mají podobný cíl: spojení dvou obcí. Ovšem cvikovská radnice při jejich realizaci naráží na různé problémy. Ani v jednom případě však největší potíží nejsou kupodivu peníze.
Prioritou je podle starosty Cvikova Ivo Čeřovského vybudování chodníku podél hlavní silnice. „Lidé chodí po silnici do Svoru na autobus i na vlak a cestou je ohrožuje mnoho automobilů, které tudy projíždějí. Projekt máme hotový, v územním plánu s chodníkem počítáme a peníze už máme přislíbené,“ říká starosta a dostává se k jedinému, a o to zásadnějšímu problému.
„Většina pozemků, po kterých by měl plánovaný chodník vést, je v majetku města. Několik málo z nich u obce Svor je však v soukromých rukách a jejich majitelé si diktují podmínky, na které nemůžeme přistoupit. Věřím však, že i tento problém překonáme a s majiteli se na odprodeji nebo alespoň dlouhodobém pronájmu dohodneme,“ vysvětluje starosta.
O tom, že chodník je pro Cvikov skutečně důležitý, je přesvědčený i velitel místní městské policie Jaroslav Máslík.
„Silnice I/13, je velmi frekventovaná a pro chodce velmi nebezpečná. Je tu dlouhý rovný úsek, který řidiče svádí k vysoké rychlosti.
K bezpečí chodců by chodník velmi pomohl,“ říká Jaroslav Máslík. Chodník však není podle něj jedinou věcí, kterou chce město bezpečnost chodců zajistit. „Dbát musíme i na to, abychom řidiče donutili sundat nohu z plynu. Časté měření rychlosti radarem pomáhá jen na tu chvíli, kdy právě měříme. Nachytáme několik málo neposlušných řidičů a ti ostatní se pak už stačí varovat. Na chvíli je klid, ale když místo opustíme, řidiči opět přidají. Abychom tomu zabránili, umístíme v nejbližší době k silnici stálý radar, který bude hlídat rychlost řidičů neustále. Ke zpomalení provozu a tudíž ke zvýšení bezpečnosti jak řidičů, tak především chodců, pomůže také plánovaný kruhový objezd místo světelné křižovatky,“ popisuje velitel městských strážníků další kroky, které povedou ke zvýšení bezpečnosti ve Cvikově.
Dalším projektem, který by měl v budoucnu spojovat Cvikov se Svorem, je cyklostezka. Ani zde však není vše bez problémů a stejně jako u plánovaného chodníku se cvikovská radnice potýká s nevyřešenými majetkovými vztahy.
„Cyklostezku máme naplánovanou na místě, kudy v minulosti vedly koleje. I v tomto případě vlastní město Cvikov jen část pozemků, po kterých by cyklostezka měla vést, a to pouze ty, které jsou v jeho katastru. Ty v katastru obce Svor vlastní i nadále České dráhy,“ vysvětluje Ivo Čeřovský.
„Zatím proto vybudujeme jen část cyklostezky od domova dětí až na konec našeho katastru, která bude dlouhá přibližně tři kilometry. V budoucnu by se pak mohla stát součástí velké cyklotrasy z Nového Boru až na německé území,“ dodává na závěr.