Na mši se sjeli duchovní z celého okresu a kostel zcela zaplnili lidé. Cvikovský kostel byl vystavěn v pozdně gotickém stylu, barokní podobu získal po přestavbě v roce 1728.

Oslavy se konaly v den výročí Sametové revoluce, proto jsme se Jana Baxanta zeptali, co pro něj znamená svoboda? „Svoboda pro mě znamená něco nesmírně krásného a velice potřebného, protože člověk bez svobody může těžko šťastně žít, nemůže mít radost, bez radosti a štěstí není člověk člověkem. Vnější svoboda, tedy dar či skutečnost, že mě někdo nepronásleduje, neškrtí, je důležitá. Pro mě je ještě mnohem dražší a cennější svoboda ducha. Jsem svobodný vevnitř. Můžu mít svůj názor, své přesvědčení, mám svobodnou vůli, to je pro mě ještě mnohem dražší.“