Učiní tak jednodenní akcí, kdy uzavřou ulici U Průmyslovky a prostor vyhradí pro chodce, cyklisty a veřejnou dopravu. Opozice ale tento krok považuje za formální a nedostatečný.
Způsobů, jak se mohou obce přihlásit k tomuto dni, je totiž více. Jeden z možných je přijetí praktických opatření, která ve městě pomohou nahradit dopravu automobily ekologičtějším způsobem dopravy. Může jít o vyčlenění části komunikace pro chodce a cyklisty, což je v České Lípě už dlouho diskutované téma.
„Bylo by vhodné navrhnout v tomto směru smysluplné aktivity,“ vyzvala zastupitelka Jitka Lukášková. Její návrh se ale nesetkal s odezvou, a tak se například pruhů pro cyklisty ve městě jen tak nedočkáme.
Dalším předmětem kritiky se stalo samotné místo konání jednodenní akce. Opoziční zastupitelé by považovali za vhodnější, kdyby se na potřebu regulace dopravy poukázalo přímo v centru. „Uzavřít náměsti je vhodnější, ulice U Průmyslovky má sloužit k jízdě na bruslích nebo na skateboardu, ale ústí do frekventované Havlíčkovy, kde může dojít ke zranění,“ řekl Miroslav Hudec.
Místostarosta Tomáš Vlček vysvětlil, že blízké dopravní hřiště umožňuje propojit tato prostranství a využít je pro děti. „Nechtěli jsme tříštit program do různých míst,“ podotkl.
Stejně jako vloni bude program zajišťovat DDM Libertin spolu s městskou policií. Proběhne například výtvarná soutěž pro školy, akce na dopravním hřišti a také občané České Lípy budou moci po celý den jezdit zdarma městskou autobusovou dopravou.